0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
ISO 22000 İç Tetkikçi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000:2018) İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Hedefi

İç tetkikler; kuruluş içinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini tetkik etmek ve raporlamak için gerekli olan yönetim araçlarından birisidir. Aynı zamanda, ISO 22000:2018 standardının da bir şartıdır. Etkin bir Gıda Güvenliği Yönetimi için, kuruluşu sistematik ve şeffaf bir şekilde tetkik etmek gerekir. Başarı, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer. ISO 22000 iç tetkikçi eğitimi katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;
 • kuruluşunun ve/veya tedarikçisinin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni tetkik edebilmek,
 • kendi işlerini yaparken tetkikçi gözüyle bakabilmek,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni iyileştirebilme yetkinliğini kazandırmak.

Eğitimin Kapsamı

 • ISO 22000:2018 standardı şartlarının gözden geçirilmesi
 • HACCP ve OGP
 • İç tetkike giriş
 • ISO 19011 tetkik kılavuzu
 • Tetkik türleri
 • Tetkik aşamaları:
 • Planlama
 • Hazırlık
 • Uygulama
 • Raporlama
 • Takip ve kapatma
 • Tarafların görev ve sorumlulukları
 • Tetkikçinin sahip olması gereken özellikler
 • Tetkik sırasında karşılaşılan olası durumlar ve sürprizler (çeşitli uygulamalar ile anlatılır ve filmler ile gösterilir)
 • Sınav

Kimler Katılmalı

Kuruluş içi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi tetkiklerinden etkilenen taraflar (yöneticiler, tetkikçiler, tetkik edilenler). (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

ISO 22000 iç tetkikçi eğitimi için Hijyen, HACCP, OGP, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ön bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

2 gün.

Açıklama

ISO 22000 iç tetkikçi eğitiminin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda başarı veya katılım belgesi verilir. Başarı belgesi için eğitim sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gerekir.
ISO 22000 iç tetkik eğitimi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000 eğitimlerinden biridir. ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgi almak için ISO 22000 i tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu eğitimi online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitime ulaşmak için lütfen Sigma Akademi tıklayınız.
ISO 22000 İç Tetkikçi eğitim (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 22000 2018 Eğitimi