0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
HACCP Eğitimi

HACCP Ve Operasyonel Ön Gereksinim Programı Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Güvenli gıdayı tüketicilere sürekli sunabilmenin yolu; üretim, paketleme ve dağıtımı aşamalarında etkili bir Gıda Güvenliği Yönetim Sitemi uygulamaktan geçer. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin de temelini Risk Analizi oluşturur. Etkili bir risk analizi, HACCP (Kritik Kontrol Noktaları için Tehlike Analizi) ve Operasyonel Ön Gereksinim Programı uygulamaları ile mümkündür. HACCP eğitimi; kuruluşlarında HACCP şartlarına göre risk analizi yapacak ve Operasyonel Ön Gereksinim Programı oluşturacak, uygulayacak ve/veya geliştirecek olan katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • Gıda güvenliğinin temel tanımlarını ve ilkelerini kavramak,
 • HACCP şartlarını doğru anlamak ve doğru yorumlamak,
 • HACCP şartlarının nasıl sağlanabileceğini ve uygulanabileceğini örnekler ile görmek,
 • Operasyonel Ön Gereksinim Programlarının nasıl oluşturulabileceğini öğretmek,
 • Risk analizi uygulanmasında ne tür yanlışlıkların yapılabileceğini bilmek.

Eğitimin Kapsamı

 • Tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarının (HACCP) amacı
 • HACCP Sistemi’nin 12 Adımı
 • HACCP ekibinin kurulması
 • Ürünlerin tanımlanması
 • Amaçlanan kullanım şeklinin tanımlanması
 • Akış diyagramının oluşturulması
 • Akış diyagramının yerinde doğrulanması
 • Tehlike analizinin yapılması – PRENSİP 1
 • Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi (CCP’ler) – PRENSİP 2
 • Kritik limitlerin oluşturulması – PRENSİP 3
 • CCP’leri izleme sisteminin oluşturulması – PRENSİP 4
 • Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi – PRENSİP 5
 • Doğrulama ve geçerli kılma prosedürlerinin oluşturulması – PRENSİP 6
 • Doküman ve kayıt kontrol yönteminin oluşturulması – PRENSİP 7
 • HACCP Sistemi’nin kurulmasında çalışma safhaları
 • Gıda Güvenliği tehlikeleri
 • Ön koşul programları
 • Tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
 • HACCP Planları hazırlanması
 • Dokümantasyonun oluşturulması, kayıtların kontrolü

Kimler Katılmalı

Gıda maddeleri üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar bütün aşamalardaki firmaların kalite ve üretim müdürleri/çalışanları. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

HACCP eğitimi için Temel hijyen ve Sanitasyon ön bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

1 gün.

Açıklama

HACCP eğitiminin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

HACCP eğitimi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000 eğitimlerinden biridir. ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgi almak için ISO 22000 i tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu eğitimi online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitime ulaşmak için lütfen Sigma Akademi tıklayınız.

HACCP Ve Operasyonel Ön Gereksinim Programı eğitimi tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 22000 2018 Eğitimi