0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

BRC

-

IFS

BRC Nedir?

BRC Nedir?
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda zincirinde tüm kuruluşlar için şartlar”, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilmiştir. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi paketleme firmaları dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsar.
BRC standartları 5 farklı başlık altında toplanmıştır.
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda zincirinde tüm kuruluşlar için şartlar”, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilmiştir. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi paketleme firmaları dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsar.
  • BRC standartları 5 farklı başlık altında toplanmıştır.
  • BRC – Food Safety Standard (Gıda Güvenliği Standardı)
  • BRC – Consumer Products Standard (Tüketim Malları Standardı)
  • BRC – Storage and Distribution Standard (Depolama ve Dağıtım standardı)
  • BRC – Packaging and Packaging Materials Standard (Ambalajlama ve Ambalaj Malzemeleri Standardı)
  • BRC – Technical Standard for Non– Genetically Modified Food Ingredients and Product (Genetik Modifikasyona Uğramamış Ürünler için Teknik Standart)
ISO 9001 standardı ile uyum gösteren BRC standardı, tüketiciyi korurken üretici ve perakendecilerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirmelerine yardımcı olarak iç ve dış ticarette rekabet gücünü arttırmaktadır.

IFS Nedir?

Çıkış noktası GFSI (Global Food Safety Initiative/Ulusal Gıda Güvenliği İnisiyatifi) olan IFS (International Food Standard / Uluslararası Gıda Standardı) güvenli gıda satışını ve ölçülebilir bir gıda güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır. IFS, bu amaç doğrultusunda, İngiliz perakendeciler gibi Avrupalı diğer büyük perakendecilerin de 3. taraf denetime yönelmesi ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’dan 40 ticari işletmenin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur.
IFS Nedir?
IFS kuruluşları ürettikleri ürünün taşıdığı riske göre düşük risk ve yüksek risk olarak gruplandırılırken; asgari şartlar, yüksek standart ve en iyi uygulama olarak 3 farklı seviyede değerlendirir. Kuruluşlarda gerçekleştirilen faaliyetleri, kalite sistemi gereksinimleri, yönetimin sorumluluğu, kaynak yönetimi, ürünün gerçekleştirilmesi ve ölçme, analizler, iyileştirmeler olmak üzere 5 farklı başlık altında inceler.

İlgili Eğitimler

  • 1- BRC Eğitimi

BRC ve IFS ile İlgili Makaleler