0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

ISO

22000

-

Gıda

Güvenliği

Yönetim

Sistemi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nedir?

ISO 22000 Gida Guvenligi Yonetim Sistemi 2
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda zincirinde tüm kuruluşlar için şartlar”, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilmiştir. ISO 22000 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi paketleme firmaları dahil tarladan sofraya gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsar.
ISO 22000:2018, çeşitli ülkelerde yayınlanmış olan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) standartlarını tek bir çerçevede toplamak amacıyla geliştirilmiştir.
HACCP Gıda Güvenliği Sistemi şartlarını, prensiplerini ve uygulama basamaklarını tamamlar. Gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

Neden ISO 22000

 • Uluslararası tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı sağlar.
 • Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin karşılanmasını sağlar.
 • Gıda israfını ve maliyet kayıplarının azaltılmasını sağlar.
 • Çalışma ortamının iyileştirilmesini sağlar.
 • Tetkiklerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlar.
 • Ürünlerin geri toplama riskini azaltır.

ISO 22000 kimler içindir?

 • Yem üreten kuruluşlar ve çiftçiler.
 • Gıda katkı maddeleri üreten kuruluşlar.
 • Gıda üreten kuruluşlar.
 • Hazır yemek kuruluşları.
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar.
 • Depolama ve sevkıyat yapan kuruluşlar.
 • Gıda ekipmanları üreten kuruluşlar.
 • Temizlik kimyasalları üreten kuruluşlar.
 • Ambalaj malzemesi üreten kuruluşlar.
 • Gıda ile temasta bulunan diğer ürünleri üreten kuruluşlar.

BRC Nedir?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda zincirinde tüm kuruluşlar için şartlar”, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilmiştir. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi paketleme firmaları dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsar.
BRC standartları 5 farklı başlık altında toplanmıştır.
BRC Nedir?
 • BRC – Food Safety Standard (Gıda Güvenliği Standardı)
 • BRC – Consumer Products Standard (Tüketim Malları Standardı)
 • BRC – Storage and Distribution Standard (Depolama ve Dağıtım standardı)
 • BRC – Packaging and Packaging Materials Standard (Ambalajlama ve Ambalaj Malzemeleri Standardı)
 • BRC – Technical Standard for Non– Genetically Modified Food Ingredients and Product (Genetik Modifikasyona Uğramamış Ürünler için Teknik Standart)
ISO 9001 standardı ile uyum gösteren BRC standardı, tüketiciyi korurken üretici ve perakendecilerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirmelerine yardımcı olarak iç ve dış ticarette rekabet gücünü arttırmaktadır.

IFS Nedir?

22000 2 1
Çıkış noktası GFSI (Global Food Safety Initiative/Ulusal Gıda Güvenliği İnisiyatifi) olan IFS (International Food Standard / Uluslararası Gıda Standardı) güvenli gıda satışını ve ölçülebilir bir gıda güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır. IFS, bu amaç doğrultusunda, İngiliz perakendeciler gibi Avrupalı diğer büyük perakendecilerin de 3. taraf denetime yönelmesi ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’dan 40 ticari işletmenin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur.
IFS kuruluşları ürettikleri ürünün taşıdığı riske göre düşük risk ve yüksek risk olarak gruplandırılırken; asgari şartlar, yüksek standart ve en iyi uygulama olarak 3 farklı seviyede değerlendirir. Kuruluşlarda gerçekleştirilen faaliyetleri, kalite sistemi gereksinimleri, yönetimin sorumluluğu, kaynak yönetimi, ürünün gerçekleştirilmesi ve ölçme, analizler, iyileştirmeler olmak üzere 5 farklı başlık altında inceler.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 22000 Temel Eğitimi

ISO 22000 İle İlgili Makaleler