0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
ISO 22000 Eğitimi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000:2018) Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Güvenli gıdayı tüketicilere sürekli sunabilmenin yolu; üretim, paketleme ve dağıtımı aşamalarında etkili bir Gıda Güvenliği Yönetim Sitemi uygulamaktan geçer. Dünya’da farklı Gıda Güvenliği Yönetim Sistem’leri vardır. ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO tarafından yayınlanan en yaygın şekilde kullanılan bir dünya standardıdır. ISO 22000 eğitimi; kuruluşlarında ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuracak, güncelleyecek, uygulayacak ve/veya geliştirecek olan katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;
 • Gıda Güvenliği’nin temel tanımlarını ve ilkelerini kavramak,
 • Gıda Güvenliği’nin şartlarını doğru anlamak ve doğru yorumlamak,
 • Gıda Güvenliği’nin nasıl kurulabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini örnekler ile görmek,
 • Gıda Güvenliği Sistemi’nin uygulanmasında ne tür yanlışlıkların yapılabileceğini bilmek.

Eğitimin Kapsamı

 • Giriş
 • Kapsam
 • Referanslar
 • Terimler ve tanımlar
 • Kuruluşun bağlamı
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destek
 • Operasyon (operasyonel planlama ve kontrol, ön gereksinim programları, izlenebilirlik, acil durumlara hazırlık, tehlike kontrol, HACCP ve OGP, İzleme ve ölçmenin kontrolü, HACCP ve OGP’nin doğrulanması, uygunsuzlukların kontrolü)
 • Performans değerlendirme
 • İyileştirme
 • Grup çalışmaları
 • CODEX HACC ile etkileşimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulmasında ve uygulanmasında dikkat edilecek hususlar

Kimler Katılmalı

Gıda maddeleri üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar bütün aşamalardaki firmaların üst ve orta kademe yöneticileri, mühendisleri ve çalışanları. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

ISO 22000 eğitimi için Temel Hijyen ön bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

2 gün.

Açıklama

ISO 22000 eğitiminin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.
ISO 22000 eğitimi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000 eğitimlerinden biridir. ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgi almak için ISO 22000 i tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu eğitimi online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitime ulaşmak için lütfen Sigma Akademi tıklayınız.
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000:2018) Temel eğitim tanımı PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 22000 İç Tetkikçi Eğitimi