0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
IFS Eğitimi

IFS - Uluslararası Gıda Standardı Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Bilinçli tüketici kitlesinin hızla arttığı günümüzde, gıda üreticileri güvenilir gıda üretmelerinin yanı sıra müşteri beklentilerinin karşılanması ve müşteri memnuniyetini de dikkate almak zorundadır. Özellikle Almanya ve Fransa’da perakende satış yapan marketleri ve süpermarketleri hedef müşteri kitlesi olarak belirleyen firmaların, IFS Standardı’nın gıda sektöründeki yeri, önemi ve uygulamaları hakkında bilgi edinmeleri pazarda tutunmaları açısından oldukça önemlidir. IFS eğitimi; kuruluşlarında IFS Uluslararası Gıda Standardı Sistemi’ni kuracak, güncelleyecek ve/veya geliştirecek olan katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • IFS’in temel tanımlarını ve ilkelerini kavramak,
 • IFS ile diğer gıda standartları arasındaki temel farkları kavramak,
 • IFS’in şartlarını doğru anlamak ve doğru yorumlamak,
 • IFS’in nasıl kurulabileceğini, diğer gıda güvenliği yönetim sistemleri ile nasıl entegre edilebileceğini ve standardın nasıl uygulanabileceğini örnekler ile görmek.

Eğitimin Kapsamı

 • IFS’in Tanımı ve Tarihçesi
 • Uluslararası Gıda Güvenliği Standartları
 • IFS ile Diğer Gıda Güvenliği Standartlarının Karşılaştırılması
 • IFS Standardının Yapısı, Gereklilikleri ve Yorumlanması
 • Üst Yönetimin Sorumluluğu
 • Gıda Güvenliği Yönetimi
 • HACCP Sistemi
 • HACCP Analizleri
 • Kaynak Yönetimi
 • Personel Hijyeni
 • Sağlık Taraması
 • Eğitim
 • Planlama ve Üretim
 • Ölçüm, Analiz ve İyileştirme
 • Gıda Korunması ve Dış Denetimler
 • IFS Standardı’nın Diğer Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ile Entegrasyonu
 • Sistemin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • IFS Standardı Dokümantasyonu Uygulaması
 • IFS Belgelendirme Süreci

Kimler Katılmalı

Gıda maddeleri üreten firmaların üst ve orta kademe yöneticileri, IFS Standardının uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, IFS Standardının uygulaması, iyileştirilmesi, denetimi ve izlenmesinden sorumlu çalışanlar, ilgili mühendisler. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

IFS eğitimi için ön bilgi gerekmemektedir.

Eğitim Süresi

2 gün.

Açıklama

IFS eğitiminin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

IFS eğitimi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimlerinden biridir. ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgi almak için ISO 22000 i tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu eğitimi online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitime ulaşmak için lütfen Sigma Akademi tıklayınız.

IFS – Uluslararası Gıda Standardı eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 22000 2018 Eğitimi