BRC IFS

BRC - IFS

BRC Nedir?

IFS Uluslararası Gıda Standardı Nedir?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda zincirinde tüm kuruluşlar için şartlar”, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilmiştir. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi paketleme firmaları dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsar.

BRC standartları 5 farklı başlık altında toplanmıştır.

  • BRC – Food Safety Standard (Gıda Güvenliği Standardı)
  • BRC – Consumer Products Standard (Tüketim Malları Standardı)
  • BRC – Storage and Distribution Standard (Depolama ve Dağıtım standardı)
  • BRC – Packaging and Packaging Materials Standard (Ambalajlama ve Ambalaj Malzemeleri Standardı)
  • BRC – Technical Standard for Non– Genetically Modified Food Ingredients and Product (Genetik Modifikasyona Uğramamış Ürünler için Teknik Standart)

ISO 9001 standardı ile uyum gösteren BRC standardı, tüketiciyi korurken üretici ve perakendecilerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirmelerine yardımcı olarak iç ve dış ticarette rekabet gücünü arttırmaktadır.

IFS Nedir?

IFS Danışmanlığı

Çıkış noktası GFSI (Global Food Safety Initiative/Ulusal Gıda Güvenliği İnisiyatifi) olan IFS (International Food Standard / Uluslararası Gıda Standardı) güvenli gıda satışını ve ölçülebilir bir gıda güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır. IFS, bu amaç doğrultusunda, İngiliz perakendeciler gibi Avrupalı diğer büyük perakendecilerin de 3. taraf denetime yönelmesi ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’dan 40 ticari işletmenin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur.

IFS kuruluşları ürettikleri ürünün taşıdığı riske göre düşük risk ve yüksek risk olarak gruplandırılırken; asgari şartlar, yüksek standart ve en iyi uygulama olarak 3 farklı seviyede değerlendirir. Kuruluşlarda gerçekleştirilen faaliyetleri, kalite sistemi gereksinimleri, yönetimin sorumluluğu, kaynak yönetimi, ürünün gerçekleştirilmesi ve ölçme, analizler, iyileştirmeler olmak üzere 5 farklı başlık altında inceler.

ISO 22000 PDF

BRC ve IFS ile İlgili Makaleler

IFS Uluslararası Gıda Standardı Nedir?

IFS Uluslararası Gıda Standardı Nedir?

IFS Uluslararası Gıda Standardı, Çıkış noktası GFSI (Global Food Safety Initiative/Ulusal Gıda Güvenliği İnisiyatifi) olan IFS (International Food Standard/Uluslararası Gıda Standardı) güvenli gıda satışını ve ölçülebilir bir gıda güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır. Detaylı bilgi için…

BRC Nedir?

BRC Nedir?

İngiltere’de perakende ticaret yapan ve üyeleri büfelerden büyük mağazalara kadar çeşitli büyüklükteki kuruluştan oluşan ticari bir örgüttür. Yurt dışından büyük miktarda ürün ve girdi tedarik eden İngiltere’de önceleri ürün güvenliğini sağlamak için üreticiler, tedarikçiler ve perakendeciler tesislerde denetim yaparak yasal zorunlulukların yerine getirilmesini sağlamaya çalışmışlardır. Detaylı bilgi için…

Hizmetlerimiz

BRC ve IFS Danışmanlığı

BRC ve IFS standardı, terzi işi gıda güvenliği yönetim sistemi için geliştirilmiş iyi bir kumaştır, konfeksiyon üretimine uygun değildir. Bu kumaşı bir kuruluşun bünyesine uygun olarak tasarlamak, kesmek ve dikmek ustalık gerektirir.

Eğer kuruluşunuzun amaçları arasında;

  • İyi bir BRC veya IFS sistemi kurmak,
  • Mevcut BRC veya IFS sistemini iyileştirmek,

varsa lütfen bizimle temasa geçiniz. Uzmanlarımız size özel BRC veya IFS danışmanlığı ve yol haritası hakkında sizi bilgilendirsin.

BRC ve IFS Eğitimleri

Eğitim Takvimi
SigmaAkademi Online Eğitimler
Kalite ve Yalın Posterleri