0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000

ISO 22000, çeşitli ülkelerde yayınlanmış olan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) standartlarını tek bir çerçevede toplamak amacıyla geliştirilmiştir, HACCP Gıda Güvenliği Sistemi şartlarını, prensiplerini ve uygulama basamaklarını tamamlar. Gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.
 • Uluslararası tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı sağlar.
 • Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin karşılanmasını sağlar.
 • Gıda israfını ve maliyet kayıplarının azaltılmasını sağlar.
 • Çalışma ortamının iyileştirilmesini sağlar.
 • Tetkiklerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlar.
 • Ürünlerin geri toplama riskini azaltır.
ISO 22000 Gida Guvenligi Yonetim Sistemi 2

ISO 22000 Belgesini Kimler Alabilir?

 • Yem üreten kuruluşlar ve çiftçiler.
 • Gıda katkı maddeleri üreten kuruluşlar.
 • Gıda üreten kuruluşlar.
 • Hazır yemek kuruluşları.
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar.
 • Depolama ve sevkıyat yapan kuruluşlar.
 • Gıda ekipmanları üreten kuruluşlar.
 • Temizlik kimyasalları üreten kuruluşlar.
 • Ambalaj malzemesi üreten kuruluşlar.
 • Gıda ile temasta bulunan diğer ürünleri üreten kuruluşlar.

Peki BRC Nedir?

Pek çok ülke tarafından kabul gören BRC standardı, gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve uluslararası geçerliliği olan bir yapı meydana getirmek amacıyla İngiliz Perakendeciler Birliği/ British Retail Consortium (BRC) tarafından oluşturulmuştur.
BRC standartları 5 farklı başlık altında toplanmıştır.
 • BRC – Food Safety Standard (Gıda Güvenliği Standardı)
 • BRC – Consumer Products Standard (Tüketim Malları Standardı)
 • BRC – Storage and Distribution Standard (Depolama ve Dağıtım standardı)
 • BRC – Packaging and Packaging Materials Standard (Ambalajlama ve Ambalaj Malzemeleri Standardı)
 • BRC – Technical Standard for Non– Genetically Modified Food Ingredients and Product (Genetik Modifikasyona Uğramamış Ürünler için Teknik Standart)
ISO 9001:2008 standardı ile uyum gösteren BRC standardı, tüketiciyi korurken üretici ve perakendecilerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirmelerine yardımcı olarak iç ve dış ticarette rekabet gücünü arttırmaktadır.