0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Bir Başarı Hikayesi A.B GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ‘de 5S Çalışmaları

A.B Gıda Hakkında

A.B Gıda Hakkında

A.B Gıda Hakkında:

1979 yılından beri yem ham maddesi sektöründe başarılarla dolu ticari deneyime ve birikime sahip olan A.B Gıda 2001 yılından itibaren A.B Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. unvanını almıştır. Şu anda 3 ayrı kompleks ile çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. A kompleksinde; Yemlik Fosfat Üretim Tesisleri, STPP (sodyum tripolifosfat) Üretim Tesisleri, Gıda Sınıfı ve Teknik Sınıf Fosforik Asit Üretim Tesisleri, Viyol Üretim Tesisleri B kompleksinde; Pastörize Yumurta Üretim Tesisleri ve Yumurta Tozu Üretim Tesisleri ile C kompleksinde ise Kabuklu Yumurta Üretim Tesisleri, Yem Üretim Tesisleri ve Organik Gübre Üretim Tesisleri bulunmaktadır.

Kalite politikası ;

 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretim yapmaya özen göstermek,
 • Güvenilir ürünler üretmeyi hedef edinmek
 • Tüm personelimizle ekip çalışması ile toplam kaliteye ulaşmak
 • Kalite ve Çevre bilincinin sürekli arttırılarak, faaliyetlerimize yansımasını sağlamak,
 • Çevresel zararın/ kirliliğin minimuma indirmek ve sürekli azaltmak,
 • Çevre ve faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal mevzuat ve koşullara uymak ve sürekliliğini sağlamak,

olan A.B Gıda, bu politikaya uygun olarak çalışmak için en uygun araç olarak 5S yaklaşımını uygun görmüş ve B kompleksinde bu uygulamalara başlamak üzere bizlere ulaştı.

A.B Gıda Hakkında:

1979 yılından beri yem ham maddesi sektöründe başarılarla dolu ticari deneyime ve birikime sahip olan A.B Gıda 2001 yılından itibaren A.B Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. unvanını almıştır. Şu anda 3 ayrı kompleks ile çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. A kompleksinde; Yemlik Fosfat Üretim Tesisleri, STPP (sodyum tripolifosfat) Üretim Tesisleri, Gıda Sınıfı ve Teknik Sınıf Fosforik Asit Üretim Tesisleri, Viyol Üretim Tesisleri B kompleksinde; Pastörize Yumurta Üretim Tesisleri ve Yumurta Tozu Üretim Tesisleri ile C kompleksinde ise Kabuklu Yumurta Üretim Tesisleri, Yem Üretim Tesisleri ve Organik Gübre Üretim Tesisleri bulunmaktadır.

Kalite politikası ;

 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretim yapmaya özen göstermek,
 • Güvenilir ürünler üretmeyi hedef edinmek
 • Tüm personelimizle ekip çalışması ile toplam kaliteye ulaşmak
 • Kalite ve Çevre bilincinin sürekli arttırılarak, faaliyetlerimize yansımasını sağlamak,
 • Çevresel zararın/ kirliliğin minimuma indirmek ve sürekli azaltmak,
 • Çevre ve faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal mevzuat ve koşullara uymak ve sürekliliğini sağlamak,

olan A.B Gıda, bu politikaya uygun olarak çalışmak için en uygun araç olarak 5S yaklaşımını uygun görmüş ve B kompleksinde bu uygulamalara başlamak üzere bizlere ulaştı.

Eylül 2012 tarihinde yaptığımız ilk ziyaret ile birlikte yönetimin kararlılığını ve çalışmalara olan ilgisini görmekten çok mutlu olduk. Yapılacak olan çalışmaların tüm firmayı kapsamına alması için verilen karar sonucunda işletmenin bütününü inceledik ve ilk durum fotoğraflarını çektik.

5S çalışmaları için öncelikle yönetim ile birlikte Fabrika Müdürü, Üretim Müdürü, Laboratuvar Müdürü, KEK Üretim Sorumlusu ve Atölye Ustası’ndan oluşan 5S Kurulunu oluşturduk. Bu kurul ile yaptığımız ilk toplantı ile KEK, PASTÖRİZE, LABORATUVAR ve BAKIM ATÖLYESİ bölümlerinin her biri için birer 5S ekibi oluşturulmasına karar verdik ve gönüllülük esası ile bu çalışmalarda görev almak isteyen ekip üyelerini seçtik. Her ekip de kendi içinde ekip liderini belirledi. Böylece çalışmaları Planlayacak, Uygulacak, Önlem Alacak ve Kontrol Edecek (PÜKO) kişiler belirlenmiş oldu.

5S Kurulu, Yönetim ve 5S Ekip liderlerinin katıldığı ilk 5S eğitimi ile dönüşüm başlatıldı. Aynı eğitim daha sonra tüm ekip üyelerine de aktarıldı ve 5S felsefesi ve çalışmalar sonucunda elde etmeyi hedeflediğimiz konular anlatıldı

1. Adım – SEIRI (Ayıklama, Sınıflandırma, Tasnif)

İlk adımda ortamdaki gereksiz malzemeler ortamdan ayıklandı. İş ortamında bulunması gerekmeyen hiçbir şey bırakılmadı. Bunu gerçekleştirmek için Kırmızı Etiket ve Kırmızı Etiket Takip Formu ekiplerce kullanıldı.

Kırmızı etiket yapıştırılan her şey, 5S kurulu tarafından değerlendirildi ve tümü ile ilgili hızla karar verildi. Verilen kararlar doğrultusunda kimi malzemeler atıldı, kimisi de başka alanlarda kullanılmak üzere ilgili alanlara gönderildi ve bir bölümün işine yaramayan malzemeler değer kazanmış oldu. Ekiplerin kendilerinin bile tahmin edemeyecekleri kadar çok malzeme ortamdan uzaklaştırılmış oldu.

2. Adım – SEITON (Düzenleme, Tertip, Düzen)

İkinci adımda, ortamda gerekli olan malzemeler kullanım sıklıklarına göre düzenlendi. Yürüyüş yollarının, çalışma alanlarının boyanması ile dolapların, rafların ve çekmecelerin ayıraçlarla ayrılması ve alet edevat panolarının gölge pano haline getirilmesi de dâhil olmak üzere her şeyin yeri belirlendi. Bu aşamada Aksiyon Planları ve Yerleşim Planları kullanıldı. Bunlara ek olarak, ilk iki aşamadan geri dönüşün engellenmesi için de Kontrol Planları bu aşamadan itibaren devreye alındı.

3. Adım – SEISO (Temizleme, Temizlik)

Üçüncü adımda, ortamdaki kirlilik kaynaklarının tespiti için Kirlilik Kaynakları Haritası kullanıldı ve Aksiyon Planlarına bu adımla ilgili faaliyetler kaydedilerek kirlilik kaynaklarının tamamen ortadan kaldırılması, ortadan kaldırılamıyorsa azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Temizlenmesi gereken alanlar ve sorumluları Temizlik Takvimleri ile belirlendi ve Temizlik Takip Çizelgeleri ile bu takvime uyum kontrol altına alındı. Kontrol Planlarına yeni sorular eklenerek bu adımdan da geri dönüşün olmaması için hem çalışanlar hem de 5S ekipleri tarafından kontroller başlatıldı.

4.Adım – SEIKETSU (Standartlaşma, Süreklilik)

Dördüncü adımı uygulanan bir yöntemin sürdürülebilirliğini sağlamak için kuralların belirlenmesi adımıdır. Bunu sağlamak amacı ile 5S Prosedürü yazıldı ve tüm çalışanlara aktarımı sağlandı. Renk Standartları belirlendi ve düzenleme adımında planlanan boyama işlerinden dosya sırtlıklarına kadar tüm düzenlemeler bu standartlara göre gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların toplanması için 5S Panoları tüm ekipler için oluşturuldu.

5.Adım – SHITSUKE (Disiplin, Takip)

Son adım olan disiplin adımı için ise, Kontrol Planları son haline getirildi ve belirlenen takipler ve sorumluları planlandı. Böylece doğru uygulamaların devamlılığının sağlanmasında kalıcı bir alışkanlık yaratılması ve sistemin geliştirilmesi amaçlandı. Bu adımdan sonra ana hedef, çalışanların yapılması gerekenleri bir refleks ya da içgüdü ile yapmalarını sağlamak olarak belirlendi.

Her adımda yapılan çalışmalar Sigma Center olarak bizim tarafımızdan titizlikle denetlendi ve 5S Kurulu tarafından adım adım gözlemlenerek ve değerlendirildi. Son yapılan nihai denetimin sonuçları da 5S Kurulu ile paylaşıldı. Ekipler arasındaki puanların küçük farklarla gerçekleştiğini ve en düşük notun da 93,84 olduğunu tespit ettik. Genel olarak yapılan 5S çalışmalarında böylesine bir başarı az rastlanılan bir durum olduğu için sizleri olduğu kadar bizleri de çok mutlu eden bir sonucu ortaya koyan ekipleri ve ekip liderlerini takdir ediyoruz. Alınan puanlar şu şekildedir;

5S EKİPLERİ5S EKİPLERİPASTORIZEKEKATÖLYE
PUAN99,0498,4393,8499,27

Yukarıdaki tabloya bakıldığında puanlar biri birine yakın olsa da ATÖLYE ekibi birinciliği (başlangıç noktaları ve yaptıkları iş dikkate alınarak) hak etmiştir.

Gönüllülük esası ile toplanan ekipler kendi işlerindeki yoğun mesailerinin yanı sıra büyük bir özveri ile çalıştılar. “Daha Temiz, Daha Düzenli ve Daha Güzel bir A.B GIDA” sloganı ile güzel bir motivasyon örneği göstererek bu kısa zamanda az görülür bir başarıya imza attılar.

1 / 7

Yapılan çalışmalar sayesinde her şey 30 saniyede bulunabilir hale geldi ve her şeyin yerli yerinde olması sağlanarak tertip ve düzen sağlanmış oldu. Herkes, kendilerinin payı bulunan daha temiz ve düzenli bir ortamda çalışmaktan dolayı daha motive ve mutlu oldular. 5S sayesinde aramalardan kaynaklanan beklemeler ortadan kalktı.

Bundan Sonra:

5S’in üstünde durulmazsa ve periyodik kontroller gerçekleştirilmezse eskiye dönmek ve verilen emeklerin boşa gitmesi içten bile değildir. Ancak A.B Gıda’nın üst yönetimden ekip üyelerine kadar her kademesinde gösterdiği istek ve kararlılık buradan daha da ileriye gidileceği konusunda bizlere umut verdi.

Sigma Center olarak A.B Gıda’nın bundan sonraki yolculuğunda başarılarının devamını diler, ilerleyen dönemlerde diğer firmalarımıza örnek olarak teknik gezilerle yapılan iyileştirmeleri göstermelerini arzu ederiz.