0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Değer
Akışı
Haritası
(VSM)
Danışmanlığı

VSM Nedir?

Yalin Üretim 10

Yalın üretimin temel prensiplerinden biri de değer akış analizi uygulanmasıdır. Yalın üretimin uygulanmasında kullanılan ikinci adımını içermektedir. İngilizcesi Value Stream Mapping ya da kısaca VSM olan değer akış haritalama yalın üretim teknikleri arasında önemli bir yer taşımaktadır. Sürece parça parça ele almak yerine bütüncül olarak süreci ele alır. Tedarikçiden müşteriye kadar tüm adımları ele alır. Dolayısıyla bütüncül bir akış açısıyla tüm süreci inceler. Sürecin nasıl ele alınması gerektiğini belirleyen görsel bir yöntemdir.

Üretimde üç tip faaliyet vardır:

  • Müşteri için katma değer yaratan faaliyetler
  • Müşteri değer yaratmayan ancak zorunlu faaliyetler
  • Müşteri değer yaratmayan ancak kaçınılabilir faaliyetler

Genelde yürütülen faaliyetler ancak yüzde 5’i müşteri için değer yaratan faaliyetler sınıfına girer. Kalanı ise müşteri için değer yaratmayan faaliyetlerden yer almaktadır. İkinci tip faaliyetlerin azaltılması, üçüncü tip faaliyetleri ise ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle, değer akış haritalama, bu iki tip faaliyetlerdeki israflara yönelmektedir.

Değer akış haritalamayı çizerken kalem ve kağıt üzerinde üretim sahasında çizilmesi daha iyi sonuçlar verecektir. Solda tedarikçi sağda müşteri yukarıda planlama altında üretim ve onun da altında ele alınan üretim sürecinin adımları ve aşağıdaki terimler ortaya konulmalıdır.

Değer akış haritalamada ürün ailesi seçiminde en çok uygulanan ve operasyonları birbirine benzer olan süreçler tercih edilir. Buna göre süreçler değer akış haritalamaya göre ele alınır. Ancak firma için çok önemli olan bir süreç varsa onun üzerinden de değer akış haritalama yapılabilir.

Değer akış haritalama çiziminde semboller kullanılarak çizim gerçekleştirilir. Toplam işlem süreleri, ara stoklar, toplam ayar süresi, süreçte yer alan her bir operasyonda yer alan operatörlere, çalışılan süreler, yemek süresi, mola süreleri, müşteri talepleri, ritim zamanları, operasyonel bazda ilk seferde doğru yapma oranları ele alınmalıdır.

Değer akış haritalamada talep öncelikle ele alınır. Değer akış haritalamada takt zamanı önemli bir yer tutar. Takt zamanına göre darboğazlar belirlenip buna göre hat dengeleme yapılır. İdeal personel sayısı da bu şekilde belirlenmiş olur. Akış ile prosesin üretim hattını hücresel imalata göre sürekli akışı sağlamak gerekmektedir. Seviyeleme yapılarak her bir müşteri talebine göre üretilecek ürünleri belirli seviyelerde üretmek gerekmektedir.

Değer akış haritalamada öncelikle mevcut değer akış haritalama çizimi ile mevcut yapının resmi gösterilir. Gelecek değer akı haritalama ile istenen durum ortaya konulmaktadır. Hangi adımlarda yalın üretim araçlarının kullanılacağı gösterilecektir.

Neden Değer Akış Haritalama?

Değer akış haritalama malzeme ve bilgi akışının da beraberinde sunmaktadır.

Görsel bir yapıda ele alındığı için ortak bir dil oluşumuna katkı sunar.

Sürecin ortaya konulmasını sağlar.

Firmadaki israfları daha net görmenizi sağlar.

Sayısal sonuçlar üzerinden darboğazları görmenizi sağlar.

Yalın iyileştirmeleri yapmanızı için girdi teşkil eder.

İlgili Eğitimler

  • 1- VSM Eğitimi

VSM İle İlgili Makaleler