0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

ISO

37001

-

Yolsuzlukla

Mücadele

Yönetim

Sistemi

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele: Kurumsal İntegritenin Temeli

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele standardı, iş dünyasında yolsuzluğu önlemek için tasarlanmış uluslararası bir yönetim sistemi standardıdır. Bu standard, kuruluşlara yolsuzluk risklerini tanımlama, değerlendirme ve bu riskleri yönetme konusunda etkili araçlar sunar. ISO 37001, her ölçekten ve sektörden kuruluşun rüşvet ve yolsuzlukla mücadele etmesine yardımcı olacak uygulamaları ve prosedürleri kapsamlı bir şekilde belirler.
Bu standart, rüşvetin önlenmesi, tespit edilmesi ve buna karşı mücadele edilmesi için gerekli olan politikaları, prosedürleri ve kontrolleri içerir. Kuruluşların yolsuzlukla mücadelede etkin bir şekilde hareket etmelerini sağlayarak, uluslararası iş yapma uygulamalarında güvenilirlik ve şeffaflık kazandırır. ISO 37001'in uygulanması, aynı zamanda işletmelerin yasal uyumlarını güçlendirir ve potansiyel yolsuzluk cezalarına karşı koruma sağlar.
Yolsuzlukla mücadelede ISO 37001 standardının benimsenmesi, kuruluşların itibarını güçlendirir ve iş ortakları, yatırımcılar ve tüketiciler nezdinde güven oluşturur. Bu güven, iş ilişkilerinde sağlam bir temel oluşturur ve yeni iş fırsatlarının kapısını açar. Ayrıca, çalışanlar arasında etik değerlere bağlılığı ve kurumsal sorumluluğu teşvik ederek, daha sağlıklı bir iş ortamı yaratır.
ISO 37001 sertifikası, bir kuruluşun yolsuzlukla mücadele konusunda ciddi bir taahhütte bulunduğunun ve uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamaları benimsediğinin bir göstergesidir. Bu sertifikasyon süreci, kuruluşların mevcut yolsuzlukla mücadele önlemlerini gözden geçirmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olur.
Sonuç olarak, ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele standardı, kuruluşların yolsuzluk risklerine karşı koymalarını sağlayan önemli bir araçtır. Bu standardı benimseyen işletmeler, etik bir iş yapma pratiğini sürdürülebilir bir şekilde güçlendirir ve kurumsal integritelerini uluslararası düzeyde koruyarak sektörlerinde öncü bir konuma ulaşabilirler.