0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Toplam
Verimli
Bakım
(TPM)
Danışmanlığı

Toplam Verimli Bakım Nedir?

Toplam Verimli Bakım Nedir?

TPM Adını İngilizce Total Productivity Maintenance kelimelerinin baş harflerinden alır ve Toplam Verimli Bakım anlamına gelir.

Toplam verimli bakım, üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımı ile, otonom bakımı öngören, arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, makine ve ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir bakım yönetimi yaklaşımıdır.

Toplam verimli bakım çalışanları, makineleri ve ekipmanları geliştirerek şirket kültürünü değiştirmeyi amaçlar. Çalışanlara eğitim ve sorumluluk verilerek yeteneklerini arttırmaları için ortam sağlanır. Çalışanlar ile birlikte makine ve ekipman da geliştirilir.

Toplam verimli bakım, kayıpların azaltılması ve verimliliğin arttırılması için kullanılan bir yöntemdir.

İlgili Eğitimler

  • 1- TPM Eğitimi

İlgili Konular

TPM İle İlgili Makaleler