0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

ISO
26000
-
Sosyal
Sorumluluk
Rehberi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk: Kurumsal Sürdürülebilirliğin Anahtarı

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk, işletmelerin ve organizasyonların toplumun ve çevrenin korunması yönünde etik ve sürdürülebilir bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olan uluslararası bir rehberdir. Bu standart, kuruluşların sosyal sorumluluklarını tanımlamaları, entegre etmeleri ve uygulamaları için kapsamlı bir çerçeve sunar. ISO 26000, kuruluşların sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarda olumlu bir etki yaratmalarını teşvik eder, böylece hem işletmeler hem de toplum için sürdürülebilir bir gelecek oluşturulur.

ISO 26000, yedi temel prensibe dayanır: hesap verebilirlik, şeffaflık, etik davranış, paydaşların çıkarlarının gözetilmesi, yasalara uyum, uluslararası davranış normlarına uyum ve insan haklarına saygı. Bu prensipler, kuruluşların sosyal sorumluluk alanlarında stratejik bir yaklaşım geliştirmelerine ve uygulamalarına olanak tanır.
Kuruluşlar için ISO 26000'in uygulanması, marka değerini ve itibarını güçlendirir, müşteri sadakatini artırır ve yatırımcı çekiciliğini iyileştirir. Ayrıca, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırarak, işveren markası üzerinde olumlu bir etki yaratır. ISO 26000, kuruluşların sosyal sorumluluk alanındaki performanslarını ölçmelerine ve sürekli iyileştirme fırsatları bulmalarına yardımcı olur.

ISO 26000, herhangi bir sertifika vermemekle birlikte, kuruluşların sosyal sorumluluklarını nasıl ele alacaklarını ve topluma ve çevreye olan etkilerini nasıl iyileştireceklerini anlamaları için bir yol haritası sunar. Bu standart, tüm sektörlerden ve büyüklüklerden kuruluşlara uygundur ve küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmalarına yardımcı olur.

Sonuç olarak, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk, kuruluşların sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olan önemli bir araçtır. Bu standart, işletmelerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını etkin bir şekilde yönetmelerini ve toplumsal katkılarını maksimize etmelerini sağlar. Dolayısıyla, ISO 26000'i benimsemek, kuruluşların sadece bugün değil, aynı zamanda gelecek için de olumlu bir etki yaratmalarını sağlar.