0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

BRC Nedir?

BRC (British Retail Consortium) Nedir?

İngiltere’de perakende ticaret yapan ve üyeleri büfelerden büyük mağazalara kadar çeşitli büyüklükteki kuruluştan oluşan ticari bir örgüttür. Yurt dışından büyük miktarda ürün ve girdi tedarik eden İngiltere’de önceleri ürün güvenliğini sağlamak için üreticiler, tedarikçiler ve perakendeciler tesislerde denetim yaparak yasal zorunlulukların yerine getirilmesini sağlamaya çalışmışlardır. Bu denetimlerin birbirinden kopuk olması ve bir üreticinin veya tedarikçinin biden fazla denetim geçirmek zorunda kalması İngiliz Perakendeciler Konsorsiyumu (BRC)’nu bir standart oluşturmaya itmiştir. İlk olarak 1998 yılında denetim standardı olarak yayınlanan BRC standardı, birçok aşamadan geçip geliştirilerek 2003 yılında GFSI (Global Food Safety Initiative ) tarafından onaylı bir standart olarak kabul edildi.
Bir firmanın birden fazla denetim geçirmesini engellemek, tüm sektörde gerekli olan uygulamaları yaygınlaştırmak, üretimde şeffaflığı garantilemek ve standardı ve destek prosesleri sürekli geliştirmek gibi amaçları olan BRC standardının pek çok faydası vardır. Bu faydalar kısaca şöyle özetlenebilir;
 • Bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenmek ve belgelendirilmek sektör içinde güveni arttırarak belli bir ayrıcalık sağlar
 • Ortak bir standardı uygulamak zincir içinde yer alan firmalarında denetleme yapmasına yardımcı olur, kolaylık sağlar.
 • Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından başka bir sertifikasyon talebine gerek kalmaz
 • BRC standardını uygulayan firma, düzenli olarak denetim yapılması ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile kurulan hijyen ve ürün güvenliği sistemini sürekli geliştirir ve iyileştirir.
 • ISO 9001:2000 standardı ile uyum gösteren BRC standardı, iki standart için ayrı ayrı denetlenmenin ve belgelenmenin neden olacağı masrafı da ortadan kaldırır.

BRC STANDARTLARI

Genel olarak üreticilerin ve tedarikçilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini ve tüketicilerin korunmasını amaçlayan BRC standardı 5 farklı başlık altında oluşturulmuştur.
BRC Müşteri Ürünleri: Perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için hazırlanan bu standart genel olarak uygulanan ve ürüne göre değişiklik gösteren bazı bölümlerden oluşur.
BRC / IOP Teknik Standardı- Ambalaj Malzemeleri: Perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlanan bu standart gıda ürünleri için ambalaj üreten firmaların denetlenmesi için bir temel oluşturur.
BRC – Gıda Standardı: HACCP Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre Standartları, Ürün Kontrolü, Süreç Kontrolü ve Personel gibi bölümlerden oluşan BRC – Gıda Standardı gıda ürünü üreten işletmelerde azami hijyen sağlamayı amaçlar. Uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile gıda ürünlerini 6 farklı başlık altında toplamıştır.
 • İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)
 • Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)
 • Günlük Yiyecekler(süt ve süt ürünleri, yumurta
 • Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri
 • Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
 • Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)
BRC- depolama ve dağıtım standardı: Herhangi bir ürünün depolanması ve dağıtımını yapan kuruluşlar için hazırlanmıştır. Standardın depolama, dağıtım, toptancılık gibi dallarda farklı faaliyet gösteren kuruluşlar için değişik oluşumları vardır. Yapılan faaliyetler ise, depodaki ürünün incelenmesi ve sınıflandırılması, sözleşmeli ambalajlama, yeniden paketleme, kalite kontrol ile sözleşmeli soğutma, dondurma ve çözündürme gibi gruplara ayrılmıştır.
BRC/FDF: Non – GM Gıda: Genetik özelliği korunmuş ürünler için kabul edilebilir bir güvenilirlik oluşturmayı hedefleyen standart tüketicinin genetik özellikleri ile oynanamamış ürün ve türevlerine olan talebin karşılanması amacıyla oluşturulmuştur.