0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Özel: ISO 45001 (İSG Yönetim Sistemi) Bilgilendirme

Önce sayılarla dünyada iş sağlığı ve güvenliği ne durumda ona bir bakalım.
Dünyada her yıl 160 milyon insan meslek hastalığı nedeniyle sağlıksız duruma düşüyor, bunların yaklaşık 2 milyonu yılda yaşamlarını kaybediyor yine dünyada 317 milyon iş kazası meydana geliyor ve bu iş kazalarının da ne yazık ki 321 bini ölümle sonuçlanıyor.
Bu rakamlara baktığımız zaman dünyada her dakikada 4 tane kişinin iş kazası yada meslek hastalığı nedeniyle öldüklerini görebiliyoruz, aslında dünya sağlık örgütü iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan ölümleri gizli salgın olarak tanımlıyor çünkü oran oldukça yüksek.
Türkiye’ye baktığımız zaman Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusu 2012 yılında ilk kez müstakil bir kanun olarak ele alındı, öncelikle iş kanunlarında yer alıyordu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili maddeler, işte 3008 sayılı kanunu ardında 931 sayılı daha sonra 1475 ve 4857 sayılı kanunlarda iş sağlığı güvenliği ile ilgili uygulamalar düzenleniyor. Ancak 30 Haziran 2012 yılında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun yayınlanması beraber iş sağlığı ve güvenliği konuları müstakil bir hale geldi. İş sağlığı ve güvenliğinin temelini oluşturan kanun bizde 6331 ve buna bağlı yönetmeliklerle uygulamalar sürdürülmeye çalışılıyor. Tabiki bu kanun çıkarılırken aslında alınacak önlemlerle iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalması hedeflenmişti ancak istatistiklere baktığımızda amaçlanan hedefe ulaşamadığımızı görüyorsunuz.
İş kazalarının yıl bazında dağılımında baktığımızda ülkemizde 2012 yılından 2018 yılına kadar yaklaşık 10 katlık bir artış görebiliyoruz, 2012 yılında 70 bin seviyelerinde olan iş kazası 2018 yılında 430 bin seviyesine gelmiş durumda. Meslek hastalıklarında da ne yazık ki yine benzer bir durum var burada da yine 2012 yılında 400 kişi meslek hastalığına yakalanırken 2018 yılına geldiğimizde 1000 aştığımızı görüyoruz bu sayının, aslında iş sağlığı güvenliği yasası, alınan önlemler, iş güvenliği uzmanlarını sayısının artmış olması, işyeri hekimliği ile birlikte gelen kurumcu sağlık uygulamaları bize bu sayılarının daha da az olması gerektiğini söylüyor ancak tahmin edilen veya beklenen şeyler ne yazık ki olmadı.
Tabiki buradaki rakamlar SGK verilerinden alınan rakamlar, ülkemizde kayıt dışı çalışmaları da göz önüne aldığımızda gerçek rakamlarının çok daha fazla olduğunu söylemek zorundayız.
Peki bir kuruluş neden iş sağlığı güvenliği yönetimi sistemi uygulamalı? Öncelikle kuruluşların çalışanlarının ve yapmış oldukları faaliyetlerden etkilenen diğer kişilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olmaları gerekiyor ve bir iş sağlığı güvenliği yönetim sistemini uygulamamızdaki amaç güvenli ve sağlıklı işyerlerinin oluşturulması, yaralanmaların, hastalıkların ve hatta ölümlerin engellenmesi iş kazası nedeniyle oluşacak ölümlerin ve iş sağlığı güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesidir.
İş sağlığı güvenliği deyince aslında geniş bir kavram, bunun içine iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminiz giriyor iş sağlığı güvenliği ile ilgili hedefleriniz giriyor, bu hedeflerin ne kadar ulaşılabilir olduğu ve ne kadar gerçekçi olduğu giriyor, çoğu iş yerinde görüyoruz işyeri girişinde özellikle büyük firmalar yapıyor bunu “Hedef 0 iş kazası” tamam çok güzel bir hedef ama ne kadar gerçekçi acaba, düşünün yılda 500 tane iş kazası geçiren bir firma 0 iş kazasını hedefliyorsa eğer orada hedefin gerçekçi olduğundan ne yazık ki söz etmemiz mümkün değil.
İş sağlığı güvenliği ile ilgili yönetim standartların tarihçesine baktığımızda ilk olarak 1996 yılında yayınlandığını görüyoruz, bu standart bir İngiliz standardı olarak yayınlandı BS 8800 olarak, daha sonra 1999 yılında şuan piyasada sıkça adını duyduğunuz OHSAS 18001 yayınlandı ve bu standart 2007 yılında revize edildi 2018 yılında ise ISO 45001 standardı yayınlandı.
ISO 45001 standardı uluslararası standartlar tarafından onaylanmış dünyadaki ilk iş sağlığı ve güvenliği standardı olarak da tarihe geçmiş bir standarttır.
Şimdi biz kısaca ISO 45001 diyoruz ama aslında açılımı TS EN ISO 45001 2018 burada kullanılan kısaltmalara baktığımız zaman TS kısaltması bunun bir Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmış standart olduğunu, EN Avrupa standartları tarafından onaylandığını, ISO Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından onaylandığını, 45001 standardımızın numarası, 2018 standardımızın yayın yılını gösteriyor.
ISO 45001:2018 neler getirdi?
Getirdiği en önemli yeniliklere baktığımızda İlgili tarafların dikkate alınmasını sağlıyor standart peki ilgili taraf ne demek? İlgili taraf deyince kuruluşun çevresini 3 bölmemiz gerekiyor, öncelikle kuruluşun kendi iç çevresine bakmamız lazım. Burada kimler var? Çalışanlar var ve hissedarlar var, bunun bir üstünde kuruluşun iş çevresi burada kimler var? Taşeronlar var Tedarikçiler var Rakiplerimiz var birde Müşterilerimiz var birde kuruluşun genel çevresi var, birebir ilişki içerisinde ürün sunmadığımız ama yaptığımız faaliyetlerden dolayı bizim etkilendiğimiz yada bizi etkileyen taraflar var, bunlar kimler? Devlet, Sivil Toplum Örgütleri, Çevre ve Ekonomi işte standardın bizden istediği şey bu ilgili tarafları dikkate alarak bunlar bizden ne bekliyorlar bir kuruluş olarak ve biz bunların ne kadarını acaba yerine getirebiliyoruz unları ortaya koymamızı istiyor.
2. gelen yenilik Stratejik Yönetime Yönlendirme, burada standart bizden şunu istiyor, bir standarda uyguluyorsunuz evet, bir yönetim sisteminiz var ancak bir tarafta da kuruluşunuzun stratejik bir yönü var yani 5 yıl sonra 10 yıl sonra nerede olmak istiyorsunuz, stratejik planlarınız neler, vizyonunuz, misyonunuz, planlarınız, hedefleriniz bunlarla yönetim sistemlerinizi entegre hale getirin birbirinden kopuk olmasın istiyor.
Bunun dışında yine liderlik çok önemli bir kavram 45001 içerisinde, Çalışanların katılımı, Risk temelli düşünce, Proses yaklaşımı, Daha esnek dokümantasyon ve diğer yönetim sistemleriyle uyumda öne çıkan kavramlar arasında. Aslında tüm bu kavramlar 2015 yılında ISO 9001 standardının yeni haline kavuşmasıyla karşımıza çıkan yeni kavramlar.
Risk temelli düşünce dediğimiz şey proseslerimizde oluşabilecek risklere ve fırsatlara odaklanarak faaliyetlerimizi buna göre yön vermeyi içeriyor. Mesela şu an içinden geçtiğimiz süreçte ISO 9001 belgesine sahip risk değerlendirmesi yapmış firmaların acaba yüzde kaçı tedarik zincirinde bir salgın nedeniyle oluşabilecek ani kesilmeleri risk olarak değerlendirmiştir yada kaç tane firma stratejik yönetim sürecinde çalışanlarının uzaktan çalışma sistemine geçirme ihtimalini kaç tane firma değerlendirmiştir yada yine insan kaynakları sürecinde kaç tane firma çalışanlarına salgın bir hastalık nedeniyle aniden kaybetme gibi bir riski değerlendirmiştir, risk temelli düşünce şirketlerin yapılanması açısından oldukça önemli olabilecek aksi aksaklıkları önceden öngörerek onları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Proses yaklaşımı yine burada kavramlardan bir tanesi dedik.
Proses dediğimiz şey girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle etkileşimli faaliyetler zincirine biz proses diyoruz, bu proseslerin birbirleriyle bağlantılı olması lazım, bir firma düşünün iş güvenliği konuşuyoruz burada iş güvenliği ile ilgili bütün süreçlerin birbirleriyle bağlantılı olması gerekiyor.
Daha esnek bir dokümantasyon yine 45001 ile gelen yeniliklerden, burada da daha esnek dokümantasyondayken eskiden OHSAS standardı yada diğer standartlarda 2015 yılı öncesinde bununla ilgili prosedür yazmalısın ila bu doküman olmalı gibi şeyler vardı yada bununla ilgili kayıtlar tutulmalı gibi standartlar bizi yönlendirirdi ancak 2015 yılından sonra gelen yeni yapı ile dokümantasyon esnek hale getirildi ve bu dokümantasyonun ne şekilde olacağı da dokümante bilgi kavramı ile farklılaştırıldı yani dijital bir ortamda da tutabilirsiniz tamamen kuruluşa göre farklılık gösterir.
Diğer yönetim sistemleri ile uyumlu hale geldi ISO 45001 eskiden yönetim sistemlerini entegre etmek oldukça zordu ancak 2015 yılında gelen yeni yapı ile, 10 maddeli yapı ile birlikte farklı yönetim sistemlerini çok kolay entegre edebilirsiniz yani 9000, 14000, 45000, 50000, enerji, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre etmeniz artık çok kolay hale geldi.
Bir takım yeni kavramlar geldi ISO 45001 ile birazdan görücez bunları ve yeni bir yapıya kavuştu bu 10 maddeli yapı bu yeni yapıyı oluşturuyor.
OHSAS 180001 belgesi olan kuruluşlar neden 45001 geçmeli?
OHSAS ile 45001 arasındaki farklar neler bunlara bir bakalım.
Öncelikle OHSAS standardı prosedür bazlı idi, yani şu prosedürler yazılmalı, bunlar olmalı gibi size tavsiyelerde bulunuyordu.
45001 ise süreç bazlıdır, 45 sadece 45001 değil 2015 yılı sonrasında yayınlanan tüm standartlar süreç bazlı standartlardır.
OHSAS standardı risk odaklıdır.
45001 hem risk hem fırsat odaklıdır, sadece risklere bakmaz, bu riskleri azaltabilecek fırsatlar nelerdir bunlara da odaklanmanızı ister.
OHSAS içerisinde doküman ve kayıt ifadeleri yer alırken 45001 içerisinde dokümante edilmiş bilgi ifadesi yer alır.
Dokümante edilmiş bilgi kavramı kuruluşun sürdürmesi gereken ve ihtiyaç duyduğu bilgileri içerir ve bu bilgiler herhangi bir formatta herhangi bir ortamda olabilirler.
45001 içerisinde yer alan diğer bir kavram kuruluşun bağlamı, bağlam kısmı önemli çünkü Kuruluşun amacı nedir? Teknolojisi nedir? Çalışanlarının kültürü nedir? Hedefleri nedir? Nereye varmak ister? Firma kültürü var mı, yok mu? Rakipleri ne durumdadır? Nasıl bir coğrafyada üretim yapıyor? Bunlar aslında yönetim sisteminin oluşturula bilmesini ve doğru şekilde yönetilmesi için önemli kavramlar, bunun yanı sıra kuruluşu etkileyen iç ve dış hususlar nelerdir? Bunların değerlendirilmesi bizim için önemli 45001 içerisinde.
İlgili taraflar kavramı, az önce gördük üçe ayırmıştık burda da standardın bizden beklediği şey bizim ile ilgili taraflar kimlerdir bizden ne bekliyor ve biz bu beklentilerin ne kadarını karşılıyoruz. Yani çalıştığımız tedarikçiler bizden ne bekliyor? İşte siparişlerin artmasını bekliyor ama ben acaba siparişleri artırabiliyor muyum, müşteriler benden ne bekliyor? Zamanında teslimat bekliyor acaba ben zamanında teslimat yapabiliyor muyum? Yada devlet benden ne bekliyor? Vergi ödememizi bekliyor ama ben vergilerimi ödeye biliyor muyum? Bütün bunları değerlendirmemizi istiyor standart.
Çalışanların katılımı ve danışma maddesi önemli burada bu madde çalışanlara görüş sorma ve onların yapılacak faaliyetlerde fikirlerinin alınmasını içeriyor, yine 45001’in OHSAS tan farklarından bir tanesi.
Liderlik ve Taahhüt önemli bir madde, burada lider deyince aklınıza sadece kuruluşun tepesindeki kişi gelmesin, yine süreçlerin başındaki kişilerde liderliklerini göstermeleri gerekiyor yada birtakım projeler yapıyoruz kuruluşlarımızda da bu projelerin başlarında da liderlerimiz oluyor, bunlarında yapılacak çalışmalara destek olması lazım.
Hedefler için planlama, yine 45001 ile gelen yeni kavramlardan bir tanesi, burada standart bizden ne bekliyor? Burada beklediği şeyde iş sağlığı güvenliği ile ilgili hedeflerimiz belirlenecek ama bu hedefler belirlendikten sonra bunlar için planlama yapmamız lazım, bu planlama neyi içerecek? Bu planlamanın içerisinde bu hedefe ulaşmak için hangi çalışmaları yapacağım? Bunları hangi kaynakları kullanarak yapacağım? Bu çalışmalardan kimler sorumlu olacak? ve bunlar için planladığım termin süresi nedir? Bunlarla ilgili yine bir dokümante bilgi istiyor bizden.
Performans değerlendirme 45001 içerisinde performans değerlendirme çok daha etkin hale geldi. Bunun içerisinde neler var? Hedeflerin takip edilmesi, izlenmesi, ölçülmesi, yapacağımız iç tetkikler ve yönetimin gözden geçirmesi bunlardan bazıları.
OHSAS 18001’den ISO 45001’e geçmek isteyen kuruluşlar, OHSAS belgeniz vardı 45001’e nasıl geçeceksiniz? Şimdi 12 Mart 2018’de ISO 45001 standardı yayınlandı, standart yayınlandıktan sonra geçiş süresi 3 yıl olarak açıklandı yani 12 Mart 2021’e kadar geçiş süremiz var bu tarihi geçtikten sonra 45001 almak isterseniz eğer belgelendirme başvurusu yapmanız gerekecek.
İş Sağlığı Güvenlik yönetim sisteminin amacına bakalım, bu yönetim sistemin amacı riskleri, fırsatları yönetmek için bir çerçeve sağlamak, iş kazalarını ve sağlık bozulmalarını önlemek, güvenli ve sağlıklı işyerlerinin oluşturulmasını sağlamak ve tehlikeleri belirleyip riskleri ortadan kaldırmak.
Tehlike ve Risk kavramları çokça karıştırılan kavramlar, tehlike deyince yaralanmaya ya da sağlığın bozulmasına yol açabilecek potansiyele sahip kaynak. Risk ise belirsizliğin etkisi, aslında risk bir kombinasyon riskin oluşabilmesi için bir tehlike olması gerekiyor, bu tehlikenin bir kaynağı olması gerekiyor ve birde ihmal sonucunda oluşması gerekiyor.
Adada yaşayan bir adam var ve suyun içerisinde birde köpek balığı var yine sağ tarafta da evin içerisinde yaşlı bir amcamız var, aslında günümüzden güncel bir örnek, birde dışarda corona virüs var, şimdi corona virüste köpek balığı burada tehlike mi yoksa risk mi? Şimdi bu adam karada durduğu için köpek balığı burada bir tehlike ama ne zamanki bu adam yüzmek ister suyun içerisine girer o zaman bir risk ortaya çıkar, yine benzer şekilde diğer fotoğrafta da eğer beyefendi dışarı çıkmak isterse bu durumda büyük bir riskle karşı karşıya kalmış olacak.
Risk kültürü dediğimiz şey belli katmanlardan oluşuyor, şimdi öncelikle bur da kişisel faktörler önemli, riske kişisel yatkınlık, kişisel etik ve davranışlar bizim kültürümüzde genellikle karşımıza “Bana bir şey olmaz” mantığıyla çıkıyor, bunun dışında organizasyonel kültür var bütün bunlar risk kültürünü oluşturuyor, şöyle düşünün bir tarafta bütün koruyucu ekipmanları size sağlamış bir iş veren var bütün iş sağlığı güvenliği ile ilgili önlemleri almış sizin sağlığınızı ve güvenliğinizi düşünüyor ama bir diğer tarafta da bana bir şey olmaz mantığıyla çalışan insanlar var, o yüzden bu dengeyi kurmak çok önemli özellikle risk kültürünü oluşturmak ve yönetebilmek için çalışanların davranışlarında değişiklikler yapmak gerekiyor ancak bunları yapmakta çok kolay değil çünkü bize değişikliği karşı direnç oldukça yüksek.
İş sağlığı güvenliği yönetim sistemi PUKÖ döngüsü anlayışı üzerine kurulmuştur, sadece iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi değil denetim sistemlerinin tamamı PUKÖ döngüsünün üzerine kurulmuştur, PUKÖ döngüsü planla, uygula, kontrol et ve önlem al aşamalarından oluşur ve sürekli iyileştirmek için bir prosestir ve iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminde de her bir unsura uygulanabilir bir döngüdür.
Terimler ve Tariflerimiz var demiştik işte ramak kala kazalar, etkinlik, çalışan katılımı, çalışanlara danışma, ölçümler, hedef, risk, izleme, yasal ve diğer şartlar, İSG hedefleri, politika, fırsat bunlar bizim çok temel terim ve tariflerimiz, tabiki bunlarla sınırlı değil standardı anlamak istiyorsak bu tür terim ve tarifleri çok iyi anlamamız gerekiyorki doğru ve etkin bir şekilde bir yönetim sistemi kura bilelim.
45001 kimler uygulayabilir ISO 45001 standardı iş sağlığı güvenliği sorumluluklarını sistematik bir yaklaşımla yönetmek isteyen kuruluşlar için geliştirilmiştir, yani sektörünüz yada yaptığınız iş hiç fark etmez siz yeterki ben 45001 standardı uygulamak istiyorum deyin, bu standardı alıp sorumluluklarınızı yerine getirebilirsiniz. Peki bu standart neyi hedefliyor? Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, iş sağlığı güvenliği risklerini en aza indirmeyi, iş sağlığı güvenliği fırsatlarından yararlanmayı ve yönetim sisteminde oluşan uygunsuzlukları ele almayı içeriyor.
Peki bu sistemin başarılı olabilmesi için faktörler nelerdir?
Aslında iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanması, kuruluşun stratejik yönü ile ilgili bir karar.
Buradaki başarı en başta liderliğe bağlı ve birde tüm çalışanların katılımmına bağlı ve birde tüm çalışanların katılımına bağlı.
Bunun dışında bu sistemi uygulamak, sürdürmek, etkinliğini ve hedeflere ulaşmasını sağlamak için bir takım şartlarımız var, bunlar neler bakalım.
Üst yönetimin liderliği, bağlılığı, sorumluluğu ve hesap verebilirliği, şimdi burada sadece üst yönetimin değil diğer liderlerinde katkısına ihtiyacımız var, yine üst yönetimin oluşturmuş olduğu kuruluş kültürü, yani sizin mevcut bir zemininiz yoksa bunun üzerine iç iş güvenliği uygulamaları olmayan bir firmada bu yönetim sistemini kurmak da biraz zorlanabilirsiniz, birazcık zaman alır imkansız mı? Değil ama sadece zaman alır.
İletişime bağlı, çalışanların katılımı ve onları dayanışmaya bağlı, şimdi ne yazık ki içinde bulunduğumuz kültür gereği çalışanların katılımı önemli yani çalışanları mutlaka teşvik etmemiz, motive etmemiz, onlara doğru şekilde anlatmamız hatta bazen üst yönetimin bilgilendirme yapması onları daha da motive edebilir, ufacık bir şeyi değiştirmek isterseniz dahi çalışanlar buna direnç gösterebilir ama bunun üst yönetimden gelen bir istek olduğunu yada onların bir uygulaması olduğunu söylediğinizde yada üst yönetimden direk bu gittiğinde çalışan katılımı daha yüksek oranlara çıkabilir.
Başarı faktörümüz olarak kaynakların sağlanması var yani bu yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürdürmek için bir takım kaynaklara ihtiyaç duyacaksınız, bunlar maddi kaynaklar olabilir yada insan kaynağı olabilir, teknolojik kaynaklar olabilir bazı programlar gibi, bunların sağlanması önemli.
İş sağlığı güvenliği ve politikası önemli , tehlikeleri tanımlamak ve riskleri kontrol etmek için kuracağınız süreçler önemli, performansın değerlendirilmesi ve izlenmesi yine burada önemli çünkü bazı hedefler belirleyeceksiniz ama bu hedefleri belirleyip sadece kağıt üzerinde bırakmamanız lazım, bu hedefleri takip etmeniz lazım aylık, yıllık, altı aylık hedefe göre değişecek bu periyotlar bunları mutlaka izleyip ölçmemiz gerekiyorsa iyileştirmemiz lazım.
İş sağlığı güvenliği yönetim sistemini iş süreçlerine entegre etmemiz lazım, düşünün bir tarafta işleyen bir üretim sisteminiz var, bir tarafta iş sağlığı güvenliği yönetim sistemini kurmuşsunuz ama üretim sistemi kağıt üzerinde çalışıyor üretimde yazdıklarınızın hiç birini uygulamıyorsunuz bu şekilde zaten sürdürülebilir bir yönetim sistemi kuramazsınız, o yüzden mutlaka süreçlerimizle üretim sistemimizi entegre etmemiz gerekiyor.
Hedeflerimiz önemli, iş sağlığı güvenliği hedefleri doğru belirlenmeli, gerçekçi olunmalı ve tutarlı olmalı, ve birde yasal ve diğer şartlarımız var, yasal ve diğer şartlara uygun şekilde çalışırsak eğer iş sağlığı güvenlik yönetim sistemimiz başarıya ulaşır.
Yasal şartlar tamam ama bu diğer şartlar nerden geliyor, bazen müşterilerimizde bizi bir tık şartlara uymaya zorlaya bilir, yasalarda yazmayan şartlar olabilir.
Yine iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin başarısı iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin detayı ve karmaşıklık seviyesine bağlı. Burada neler olabilir, karşımıza neler çıkabilir işte çalışan sayısı, kuruluşun büyüklüğü, nasıl bir coğrafyada çalışıyor, kuruluşun kültürü nedir, tabi olduğu yasal şartlar ve diğer şartlar nedir, buna göre de kuruluşun başarısı değişebilir.
İş sağlığı yönetim sisteminin kapsamı nedir? Hangi faaliyetler, hangi süreçleri kapsıyor burasıda önemli. Kuruluş faaliyetlerinin doğası ve buna bağlı İSG riskleri, mesela ülkemizde en riskli grup ülkemizde inşaat sektörü, bütün tedbirleri alsanız da, bütün önlemleri alsanız da yapılan işin doğası gereği iş kazalarını önlememiz çok zor olabiliyor.
Standardın maddeleri nede bakalım başlıklar olarak. Dediğim gibi ISO 45001 standardı 10 maddeli bir yapıya geçti OHSAS tan sonra, bu 10 maddeli yapı diğer yönetim sistemleri standartlarında da ortak bir yapı, neler bu 10 madde? 4. madde ile başlar.
4.madde kuruluşun bağlamını anlatıldığı maddedir. Burada kuruluşun amacı nedir, teknolojisi nedir, ilgili tarafları kimlerdir, iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin kapsamı ne olacak ve bunun içerisindeki süreçler nasıl yapılandırılacak, bunları tanımlandırdığımız kısımdır.
9.bölüm izleme, ölçme ve iç tetkik, yönetim gözden geçirmeleri kapsayan performans değerlendirme dediğimiz bölüm, kurduğumuz sistemin ne kadar etkin çalıştığını, kendi koyduğumuz kurallara ne kadar uyduğumuzu yada standardın kurallarını ne kadar yerine getirdiğimizi biz 9.bölümde ölçüyoruz.
8.bölüm operasyon bölümü, operasyonel planlama ve kontrolleri nasıl yapacağımızı anlatıyor ve acil durumlara hazırlık ve müdahale ilgili çalışmalarında burada yapılmasını istiyor.
7.bölüm bu standardı doğru bir şekilde uygulayabilmek için destek maddelerini içeriyor, bunlar neler, kaynaklar, yetkinlikle ilgili maddeler, farkındalıkla ilgili maddeler, bunlar direk çalışanlarla ilgili maddeler yani kurduğumuz sistemin doğru şekilde algılandığından emin olmamızı istiyor. İletişim ile ilgili bir maddemiz var, ekosistemini kurduk ama insanlara nasıl duyuracağız, ilgili taraflara nasıl duyurmamız gereken şeyleri duyuracağız, taşeronlarımız olabilir bunlarla nasıl iletişim sağlayacağız, acil durumlarda dışarı ile iletişimi nasıl sağlayacağız yada kendi içimizdeki iletişimi nasıl sağlayacağız bunları tanımlamamızı istiyor. Dokümante edilmiş bilgi yani bizim burada uygulamamız ve sürdürmemiz gereken kuruluş için önemli olan bilgiler neler ve bunların belli bir formatı olması, nasıl güncelleyeceğiz, nasıl takip edicez, bunlarla ilgili bilgileri de burada paylaşıyor bizimle.
6.bölüm planlama bölümü, burada riskleri ve fırsatları nasıl belirleyeceğimizi planlıyoruz, bunun dışında iş sağlığı güvenliği hedefleri ve bunlara ulaşmak için nasıl planlama yapmalıyız bunları anlatıyor.
5.maddesi standardın liderlik ve çalışanların katılımına dahil detayları aktardığı madde, burada standarT bir iş sağlığı güvenliği politikası istiyor, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanmasını istiyor ve çalışanların katılımı ile ilgili neler yapılmalı, liderlik ve taahhüt nasıl sağlanılacak, bunlarla ilgili bilgilendirme istiyor.
10.bölümümüz iyileştirme son bölüm, buda diğer standartlarla ortak olan bir bölüm, burada da yönetim sistemini uygularken bir takım olaylar oluşacak yada uygunsuzluklar oluşacak, bunlara nasıl tepki vermemiz gerekiyor ve yönetim sistemini uygularken yapacağımız bir takım düzeltici faaliyetler olacak, bunlarla ilgili kök nedenleri bulup tekrarını nasıl ortadan kaldırmalıyız bunlarla ilgili aktarmaları yapıyor. İyileştirme bölümünde standardın istediği şey bu yönetim sistemini ben kurdum, işte 5 yıl önce kurdum 5 yıl boyunca aynı yönetim sistemini uygulama bu yönetim sistemini sürekli iyileştir, buda sonuncu maddesi.