0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

ISO 9001:2015 Revizyonu ve Kuruluşlar

ISO 9001:2015 Revizyonu, ISO 9001:2015 iş hayatımıza birçok yenilikler getiriyor, bu yeniliklerle ilgili gerçekleştirdiğimiz röportajımızı ilginize sunuyoruz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı ne zaman yayınlandı?

 • ISO 9001:2005 Kalite Yönetim Sistemi standardı Eylül 2015’ de yayınlandı.

Kuruluşlar ne zamana kadar ISO 9001:2015’ e geçiş yapabilir?

 • ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluşlar, Eylül 2018’ e kadar ISO 9001:2015’ e geçiş yapmak zorundalar.

Bu revizyondan kaç kuruluş etkilenecek?

 • Bu değişiklikten yakın vadede Türkiye de 100.000’ e yakın kuruluş etkilenecek. KOSGEB verilerine baktığımızda, 750.000’ den fazla kuruluş KOSGEB veri tabanında kayıtlı. Orta ve uzun vade de bu kuruluşların % 70’e yakını ISO 9001:2015 ile ilgilenecek. Bunun anlamı; orta ve uzun vade de Türkiye’ de 500.000 kuruluşun ISO 9001:2015 ile ilgilenmesi bekleniyor.

ISO 9001:2015 Revizyonu ile kuruluşların hayatına giren yenilikler nelerdir?

 • Bütün yönetim sistemlerini de kapsayan yepyeni bir alt yapı,
 • Kalite Yönetim Sistemine daha geniş bir perspektiften bakış,
 • Risklere ve fırsatlara odaklanma yaklaşımı,
 • Dokümante bilgi kavramı,
 • Kuruluşu ve ilgili tarafların beklentilerini anlama,
 • Liderlik kavramı,
 • Kurumsal bilgi kavramı,
 • Dışarıdan sağlanan prosesler, ürünler ve hizmetler,
 • Tedarikçilere ait varlıklar,
 • Sevkiyat sonrası faaliyetler,
 • Performans değerlendirme,
 • Geniş kapsamlı iyileştirme

Yaklaşımları kuruluşların hayatına giren yeni yaklaşımlardır.

Kuruluşlar neler yapmalı?

 • Öncelikle, kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri bu yenilikleri ve kavramları anlamalı, kendi sistemlerine göre yorumlamalı.
 • Bu değişiklikleri bir fırsat olarak görmeli ve kendi sistemlerini iyileştirmek için harekete geçmeli.
 • Bir plan kapsamında değişiklikleri hayata geçirmeli.