0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

ISO 9001:2015 Standardında Proses Yaklaşımı – PUKÖ Döngüsü İlişkisi

0.3.2 Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al ( pukö döngüsü )

Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al Döngüsü, kısaca PUKÖ döngüsü olarak bilinir.
 • PUKÖ Döngüsü KYS’nin bütününe olduğu gibi tüm süreçlere uygulanabilir.
 • Bir sonraki slayt ta yer alan Şekil-2, bu standardın 4 den 10 a kadar olan maddelerinin PUKÖ döngüsü ile olan ilişkisinin nasıl gruplandırılabileceğini gösterir.
Şekil-2ye baktığımızda şeklin merkezinde liderlik var. Liderlik ISO 9001:2015 standardının 5. bölümüdür.
Liderlik etrafında; soldan (6. bölüm Planlamadan) başlayarak saat yönünde bir PUKÖ döngüsünü görüyoruz.
Planlamadan sonra 7. ve 8. bölümler, destek ve operasyon yer alıyor.
Sonra 9. bölüm Performans değerlendirme gelmektedir.
Son olarak da 10. bölüm İyileştirmedir.
Bu döngü, KYS alt yapısında çalışan bir PUKÖ döngüsü olarak değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır. Burada;
Puko Dongusu 1
 • Standardın 6. Maddesi «Planlama»nın, PUKÖ nün «P» sini,
 • Standardın 7. ve 8. Maddeleri «Destek» ve «Operasyon» un, PUKÖ nün «U» sunu,
 • Standardın 9. Maddesi «Performans değerlendirme»nin, PUKÖ nün «K» sını,
 • Standardın 10. Maddesi «İyileştirme»nin, PUKÖ nün «Ö» sünü, oluşturduğunu görmekteyiz.
Aynı zamanda, sol tarafta bu döngünün girdileri yer alıyor. Bunlar;
 • kuruluş ve kapsamı (standardın 4.maddesinde yer almaktadır),
 • müşteri şartları ve
 • ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri (bu da standardın 4. maddesinde yer almaktadır).
Sağ taraf ta ise döngünün çıktılarını görüyoruz. Bunlar ise;
 • müşteri memnuniyeti,
 • KYS’nin sonuçları ve
 • ürünler ve/veya hizmetlerdir.
PUKÖ döngüsünün adımları şunlardır;
 • Planla,
 • Uygula,
 • Kontrol Et,
 • Önlem Al.
Bu adımlar özet olarak şu şekilde tanımlanabilir;
Planla: Sistemin ve proseslerin amaçlarını, müşteri şartları ve kuruluşun politikası ile uyumlu olacak sonuçları ortaya koyacak kaynakları oluşturma, riskleri ve fırsatları belirleme aşamasıdır.
Uygula: Planlananların yerine getirilme aşamasıdır.
Kontrol et: Prensipler, amaçlar, şartlar ve planlanan faaliyetler doğrultusunda prosesleri, son ürünleri ve hizmeti izleme, ölçme ve sonuçları raporlama aşamasıdır.
Önlem Al: Performansı iyileştirmek için gerekli aksiyonu alma aşamasıdır.