0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Sağlık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Ve Akreditasyon

Sağlık Sektöründe Kalite, Mevcut dünya düzeni, sağlık sektörü dahil tüm sektörleri kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Artık sağlık kuruluşlarının daha fazla hasta odaklı olmaları ve verimli yönetilmeleri kaçınılmaz olmuştur.

Bir sağlık kuruluşunu başarılı ve verimli bir şekilde çalıştırmak için;

 • Sistematik yönetmek (kurallar ile yönetmek),
 • Şeffaf olmak (kuralları herkes ile paylaşmak) ve
 • Kontrol etmek (kurallara uyulduğunu denetlemek) gerekir.
 • Başarı; hastalar, hasta yakınları, çalışanlar ve toplumun ihtiyaçları dikkate alınarak sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer. ISO 9000:2000 standardı bütün dünyanın kabul ettiği “Yönetim Sistemi” standardıdır.

ISO 9001:2000 standardı Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanan ve bütün dünyada kalite yönetim sistemi modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası standarttır ve rekabet gücünü artırmak için “8 Kalite Yönetim Prensibi”ne dayanmaktadır. (müşteri odaklılık, liderlik, kişilerin katılımı, proses yaklaşımı, yönetimde sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, karar vermede gerçekçi yaklaşım, karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri)

“Joint Commission International Accreditation” hedefi olan sağlık kuruluşu için kaçınılmaz bir altyapı oluşturur.

Neden ISO 9001?

 • “Akreditasyon” için bir ön şarttır ve akreditasyonun temelini oluşturur.
 • Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
 • Hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin daha iyi algılanmasını sağlar.
 • Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • Hasta ve hasta yakınlarında güven duygusunu arttırır.
 • Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.
 • Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.
 • Hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlar.
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü sağlar.
 • Kuruluşun iç iletişimi arttırır.
 • Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.

Joint Commission International (JCI) nedir?

Joint Commission International (JCI), sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini arttırmaya odaklanmış, kar amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimidir.

JCI ‘ın amacı, tüm dünyada sağlık hizmeti sunan kuruluşların uluslararası standartlara ve kriterlere uygunluğunu tetkik etmektir. Hasta ve hasta yakınlarının güvenliği ve memnuniyeti başta olmak üzere daha kaliteli sağlık hizmetinin sunulmasını ve sürekli iyileştirilmesini teşvik etmektir.

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon, sağlık kuruluşlarının yönetimi sistemidir. Hasta bakımının kalitesini arttırmak, riskleri yok etmek veya en aza indirmek için ihtiyaç duyulan bir dizi gerekliliğin sağlık kuruluşları tarafından yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesidir.

Joint Commission International Accreditation (JCIA) bir uluslararası akreditasyon kuruluşudur.

Neden akreditasyon?

 • Tüm hastane ve polikliniklerde ortak bir dil oluşturur.
 • Sağlık hizmetleri, uygun fiziksel ortamlarda sunulur ve sürekliliği sağlanır.
 • Hasta güvenliği anlayışı artar, ortaya çıkabilecek tıbbi hatalar azalır.
 • Hasta ve hasta yakınlarının eğitim gereksinimleri belirlenir ve karşılanır.
 • Hasta ve hasta yakınlarına daha çok bilgi verilir, onayları alınır, hastanın tedaviye uyumu yükseltilir. Böylece tedavinin başarısı artar.
 • Hasta ve hasta yakınları ile daha doğru iletişim sağlanır. Bu sayede elde edilen bilgi iyileştirme için kullanılır.
 • Hasta ve hasta yakınlarının hakları doğrultusunda sağlık hizmeti sunulur.
 • Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetine odaklanır.
 • Hasta bilgileri gizli tutulur.
 • Hastalıkla ilgili uzmanlardan görüşler alınarak tedaviye yön verilir, ekip çalışması güçlendirilir.
 • Tıbbi kayıtlara önem verilir, hastanın tedavisinin sürekliliği ve doğruluğu sağlanır.