0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Sürdürülebilirlik Kavramı

Sürdürülebilirlik bugünkü gereksinimlerin gelecek nesiller açısından da devam edebilme kabiliyetinin sağlanmasını içermektedir. Bu noktadan hareketle mevcut kaynakları yok etmeden üretim ve tüketim dengesinin kurulması gerekmektedir. Sürdürülebilirlik kavramı ekonomiden çevreye ve topluma kadar geniş bir yelpazeyi barındırmaktadır.

Sürdürülebilirlik Boyutları

Sürdürülebilirlik dolayısıyla ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutların yanında kültürel vd. boyutlardan oluşmaktadır. Ancak genel olarak sürdürülebilirlik denilince akla ilk gelen üç boyutun ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu üç boyutun etkin yönetimi sürdürülebilirlik dengesinin korunmasında büyük önem arz etmektedir. Dahası bu üç boyut arasında dengenin kurulması da sürdürülebilirliğin önemli noktasıdır.

Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu çevresel boyutunu etkilerken, çevresel boyut ta toplumsal boyutu etkilemektedir. Ekonomik ve çevresel boyutları arasındaki ilişki enerji kullanımını, doğal kaynakların kullanımıyla ilgiliyken, çevresel ve toplum boyutları arasındaki ilişki lokal ve genel anlamda çevresel bilincin gelişimini içermektedir. Ekonomik ve toplum boyutları arasındaki ilişki ise, çalışanların sosyal ve maddi haklarının korunması ve iş etik kurallarının oluşturulmasını kapsamaktadır.

Sürdürülebilirlik Boyutları

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri, tedarikçinin tedarikçisinden müşterinin müşterisine kadar olan tüm adımları içine alan entegre yönetimdir. Yani kısacası hammaddenin ürüne dönüştürülüp son kullanıcıya teslimine kadar olan tüm adımları kapsayan kompleks lojistik ağdır. Doğru ürünü, en kısa zamanda, en uygun fiyata ve doğru yere ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve paranın akışına kısaca tedarik zinciri yönetimi diyebiliriz. Tedarik zinciri yönetimi stratejik, taktik ve operasyonel seviyede adımların bir bütünüdür.

Tedarik zinciri yapılandırılırken 6 ana başlıkta ele alınmaktadır. Bunlar sırasıyla tesisler, stok, nakliye, bilgi, tedarik ve fiyatlama adımları şeklindedir. Bu işlemlerin yürütülmesi firmaya rekabet avantajı getirmektedir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

boringpresentation

Tedarik zinciri yönetiminin getirdiği rekabet avantajının yanında, günümüz şartlarındaki rekabetin acımasızlığı firmaların fark oluşturmak adına sürdürülebilirlik kavramını da tedarik zinciriyle birlikte ele almalarına yol açmıştır. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyuta dayalı müşterileri de içine alan paydaşların gereksinimlerini karşılamaktadır. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi ile daha esnek süreçlerin oluşmasını sağlama, çevreyi koruyucu ambalajlama, termin sürelerini azaltma, firmanın gerek müşteri gerekse toplumdaki itibarını yükseltme sağlanır. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi 3 temel boyutta incelemektedir. Bu boyutlar ekonomik boyut, çevresel boyut ve toplumsal boyuttur.

Ekonomik unsur, toplam maliyet, toplam gelir, verimlilik, yatırımın geri dönüşü ve etkinliğe odaklanır.

Çevresel unsur, yeşil ürün, yeşil ambalajlama, yeşil satın alma, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, atıkların yönetimi, çevresel yasal şartlara uyum ve yeşil lojistik, kaynakların verimli kullanımı ve yalın üretime odaklanır.

Toplumsal unsur ise sosyal sorumluluk çalışmaları ve insani ilişkilerine dayanmaktadır. Çalışma şartlarını (kariyer fırsatları, sosyal haklar) ve çalışma ortamlarını ergonomik açıdan düzenlemeyi, işgücü kaza oranını azaltmayı, tedarikçi seçimini, sağılık ve yasal zorunluluklara uymayı içermektedir.