0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Takım Çalışmasındaki Mucize

Takım Çalışması

Takım Çalışmasındaki Mucize, Yazıma bir japonun söylemiş olduğu aşağıdaki sözle başlayıp başlamama konusunda pek de emin değildim ama, ileride anlatmaya çalışacaklarımı en güzel özetleyen söz olabileceğini düşünerek girişi böyle yapmaya karar verdim:

“BİR TÜRK BEŞ JAPON’A BEDELDİR, 5 JAPON 20 TÜRK’E BEDELDİR”

Bir Türk olduğum için, bu cümlenin içeriğine her ne kadar katılmıyor olsam da; anlatılmak isteneni en iyi anlatıyor olmasından dolayı oldukça iyi bir betimleme olduğunu kabul etmeliyim. Katılmıyorum; çünkü, Türkler her ne kadar bireysel davranışlara daha yatkın ve bireysel güç odaklı gibi görünseler de; gerektiğinde nasıl bir takım çalışması yapabildiklerini tüm dünyaya “Kurtuluş Savaşı” ile gösterdiklerini düşünüyorum. Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir takım çalışmasının, bir tek yürekliliğin en inanılmaz örneğidir Kurtuluş Savaşımız. Diğer yandan, zorda kalmadıkça pek takım çalışması yapamadığımız gerçeğini de göz ardı etmemek gerek. İşte bu nedenle bu söz; takım çalışmasının ne demek olduğunun en ironik tanımı gibi geldi bana.

Günlük hayatta karşımıza çıkan zorluklar da dahil, en basit bir işte bile bireylerin tek tek elde edecekleri başarı, her zaman bir ekibin ulaştığı sonuçtan daha azı olacaktır. Bu nedenle takım çalışması gerçekten bir mucizedir. Ancak her adımının planlanması ve sağlıklı olarak uygulanması koşulu ile !

Yine girişteki tanımlamamıza dönersek;

biz Türkler zamanı geldiğinde, takım çalışmasında inanılmaz sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama ne yazık ki zamanı hep en son noktada ve bir zorlama sonucu geliyor. Bence bizlerin çözmesi gereken yegane sorunlardan biri de budur. Son noktaya kadar harekete geçmemek, bir zorlama olmadan bir araya gelememek. Belki de bu; Türk insanının kendi gücüne çok fazla güveniyor olması nedeniyledir. Ya da; her şeyin yanlızca sahip olunan bireysel güçle çözümlenemeyeceğini bir türlü kavramak istemeyişimizdendir. Yazdıklarımı destekleyecek bir çok örnek verebilirim ; ancak niyetim bu değil. Sadece; öz eleştiri yaparak eksiklerimizi anlamaya ve bu konudaki düşündüklerimi aktarmaya çalışıyorum. Eğer bu konu ile ilgili deneyimlerimi aktarabilir ve etkili olabilirsem; yazımı okuyan herkese yararlı olabileceğimi düşünüyorum.

Uygulanan her alanda biliyoruz ki; takım çalışmasını tam olarak gerçekleştirmek çok olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Ancak buna karşın takım çalışmasını gerçekleştirmekte zorluklar yaşandığı da bir gerçek.

Bunun en önemli nedenleri ise;

 • Takım çalışmasında liderlik
 • Yönetimin tam desteği
 • Planlama yapamamak ve hedefleri tam ve doğru belirleyememek
 • Sürekliliği sağlayamamak (çalışmaları alışkanlık haline getirememek)
 • Sonuçların sunumunu yapamamak ve ödüllendirme yetersizliği(başarının onaylanması veya kazanımlar).
 • aşamalarının çok sağlıklı yürütülmemesindendir.

TAKIM ÇALIŞMASINDA LİDERLİK

Bir takım çalışmasında en önemli noktalardan biri; takım liderinin iyi seçilmesidir. Eğer takım lideri iyi seçilmemiş ise, çalışmalar daha başlangıç da başarısız olmaya adaydır. Bu nedenle takım çalışmasının ilk adımı olan Takım Liderinin belirlenmesi en önemli noktalardan biridir. Takım liderinin sorumlulukları oldukça fazladır. Ve bir takım lideri sorumluluklarını yerine getiremezse başarısızlık kaçınılmazdır.

Takım Lideri Belirlemede Kritik Uyarılar:

 • Takım lideri ekip üyelerinin hepsi tarafından kabul görecek biri olmalı
 • Üst yönetimle bağlantı kurabilecek ve çalışma için gereken desteği alabilecek biri olmalı
 • Belirlenen konu hakkında bilgi sahibi olmalı
 • Objektif davranabilecek biri olmalı
 • Disiplini sağlayabilecek ve takip yeteneğine sahip biri olmalı
 • Çalışma için gerekli planlamayı yapabilecek ve koordinasyonu sağlayabilecek biri olmalı
 • Çalışmaları sonlandırabilecek kararlılıkta olmalı.
 • Takım çalışmasının nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olmalı

YÖNETİMİN TAM DESTEĞİ

Yönetim tarafından çalışmalara tam destek verilmezse, takım çalışmasının sürdürülebilirliği mümkün olmaz.

Bu durumu birkaç örnek ile açıklayabiliriz; Üst yönetim tarafından takım çalışmalarında ödüllendirme vaat edilmesine karşın, çalışma bittiği zaman bunun gerçekleştirilmemesi ekip üzerinde kesinlikle olumsuz etki bırakacaktır. Bu olumsuzluk, bir ödül beklendiğinden değil, üzerine alınan işte başarılı olunduğuna dair üst yönetimin onayının beklenmesi ve alınamaması nedeniyle gerçekleşecektir.

Aynı şekilde; Ekip lideri ve ekip üyeleri çalıştıkları konuda toplantı yaptıkları sırada, üst yönetimden birinin ekip üyelerinden her hangi birini veya ekip liderini daha acil bir konu olduğu gerekçesi ile toplantıdan çıkarması halinde de ekip olumsuz etkilenecektir. Genellikle olaylara bakıldığında, acil diye belirtilen konunun aslında o kadar da acil olmadığı ortaya çıkmaktadır. Aslında takım çalışması kültürünün oluşturulmasından daha acil konuların azınlıkta olduğu temel ilkemiz olsa, çalışmalar daha sağlıklı yürüyebilecektir.

Bir başka örnek; genellikle ekibin bazı uygulamaları için firma olanakları ile sağlanabilecek bir kaynak gereksiniminde, üst yönetimin ekip çalışmalarına kaynak ayıramaması yada kaynakların başka alanlara kaydırılması da ekibi olumsuz etkilemekte ve çalışmaların kesilmesine inancın azalmasına neden olmaktadır. Genellikle takım çalışması kültürünü henüz oturtamamış yerlerde bu çalışmalardan kaçınmak için kaynak gereksinimi hep bahane olarak ortaya çıkmaktadır.

Son olarak; üst yönetimin takım çalışmalarının geldiği noktayı ortaya koyacak ara sunuma zaman ayıramaması, takımın işe devam için gereksinim duyduğu destekten mahrum kalmasına, inancını yitirmesine ve işin sürdürülmesindeki kararlılığın olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu örnekleri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Ancak burada vurgulanmak istenen şey; bir takım çalışmasının sürdürülebilirliği için en önemli noktalardan birinin yönetimin desteği olduğudur. Bu; başarı için olmazsa olmaz koşuldur.

PLANLAMA YAPAMAMAK VE HEDEFİN NET OLARAK ORTAYA KONULAMAMASI

Genelde bir takım çalışmasında planlama üç aşamada gerçekleşir:

 • Toplantı zamanlarının(gözden geçirme toplantıları) planlaması
 • Hedeflerin saptanması ve takibinin planlanması
 • Hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmaların planlaması.

Çalışmanın başlangıcında, çalışmanın aşamaları ne kadar iyi planlanırsa başarı şansı aynı oranda yükselmektedir. Bu nedenle; gözden geçirme toplantılarının belirlenmesi ve üyelere duyurulması çok önemlidir. Öncelikle, ekip üyelerinin birlikte ortak hedefi belirlemesi ve o hedef için gerekli takip kriterlerini saptaması gereklidir. Hedefi veya amacı belirlenmemiş bir takım çalışmasının başarılı olması ancak tesadüfen olabilir. Bu nedenle çalışmanın hedefinin belirlenmesi ve ölçülebilir bir hedef olması kritik bir süreçtir.

Diğer bir aşama olan hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmaların planlaması ise, yapılan gözden geçirme faaliyetlerinin çıktısı olarak ortaya çıkar ve iyi planlanmaz, iyi yönetilemezse, çalışmalarda başarıya ulaşmak olanaksızlaşır ve bu da yine kritik bir süreçtir.

SÜREKLİLİĞİ SAĞLAYAMAMAK (FAALİYETLERİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİREMEMEK)

Takım çalışması ile belirlenen faaliyetlerden devamlılığı olması gerekenlerin, alışkanlık haline getirilmesi kesinlikle en önemli noktalardan biridir. Takım çalışmasında gerçekleştirilen bazı faaliyetlerin diğer çalışanların da katılımını gerektirdiği durumlarda, çalışmaların anlatılması ve takibinin sağlanması önemlidir. Bu aşamada kitlesel eğitim de önem kazanmaktadır. Gerek duyulan eğitimlerin ilgili kişilere verilmesi takım çalışmasının başarısı için çok önemlidir. Çalışmaların sürekliliği sağlanmalıdır.

SONUÇLARIN SUNUMUNU YAPAMAMAK VE ÖDÜLLENDİRME (BAŞARININ ONAYLANMASI VEYA KAZANIMLAR)

Her takım çalışmasının mutlaka raporlanması ve kazanımların sunumunun yapılması gereklidir. Bu aşamada yönetimin desteği çalışmanın sürekliliği ve yeni yapılacak çalışmaların tetikleyicisi olarak çok kritik bir süreçtir. Yönetim; desteğini ve çalışmalara katıldığını ortaya koymalıdır. Ödüllendirme mutlaka maddi olmak durumunda değildir. Başarının onaylanması ve onore edilmek de motive edici bir yöntemdir. Bir takım çalışmasının tam ve her seferinde başarılı olabilmesi için, yukarıda açıklandığı gibi izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken konular vardır. En önemli nokta ise; tüm bunların sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bunun için ise; bir sistematiğin olması gereklidir. Bu durumda; her firmanın yukarıdaki bilgiler ışığında ve firmanın yapısını da dikkate alarak metodik bir takım çalışması politikası yaratması gereklidir.

Sonuç olarak; kurtuluş savaşında da olduğu gibi, takım çalışması iyi planlanır, gerekli destek alınır ve süreçler iyi yönetilirse, gerçekleşen mucizenin büyüklüğü çok da şaşırtıcı olmaz.

Her firma kendi kurtuluş savaşını; “Kurtuluş Savaşımızı” analiz ederek kazanabilir !

1. Mükemmel bir takım lideri.(M. Kemal ATATÜRK)

2. Liderin ayırt etmeksizin takım çalışanlarını desteklemesi ve kucaklaması (Tüm yurttaşlarla herşeyi -acıyı-sevinci- paylaşmak)

3. Tüm takım için tek bir ana hedefin belirlenmesi ve bunun tüm ekip tarafından bilinmesi (ülkenin işgalcilerden temizlenmesi)

4. Ekip Liderinin ve ekip ileri gelenlerinin hedef için mükemmel bir planlama yapması ve bunu yönetmeleri (Kongre süreçleri)

5. Ana kuralların koyulması ve tüm takım çalışanlarının bu kuralları uygulaması (genelgeler)

6. Sonuçların sunumu ve kazanımlar (Tüm dünyaya Türkiye’nin Türklere ait olduğunun anlatılması ve en büyük kazanım, ana hedef: ülkenin kurtuluşu)
Başarmak istediğimiz zaman ve birlikte tek bir amaca yönlendirildiğimiz zaman; takım ruhu ile işe koyulduğunda başarı kaçınılmazdır.