0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Takt Time, Pitch Value, Cycle Time, Lead Time

Takt Time (Takt Zamanı)

Takt time yani Türkçesiyle ritim zamanı olarak çevrilmekle birlikte daha ziyade takt zamanı veya takt time olarak kullanılmaktadır. İlk olarak 1930’larda Alman uçak endüstrisinde kullanılmaya başlanmış olup 1950’lerden itibaren Toyota’da kullanılmaya başlanmıştır ve sonrasında da daha yaygın hale gelmiştir. Özellikle Değer Akış Haritalama çalışmalarının önemli bir parametresi olarak karşımıza çıkan takt time müşteriyle ilgili bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Takt zamanı Değer akış haritalamadaki bottleneck’leri yani darboğazları belirlemeyi sağlamaktadır. Üretimdeki ilgili prosesin adımının süresi eğer takt zamanından yüksekse orada darboğaz oluşur. Müşterinin talebinin karşılamakta yetersiz kalınacağını bir kanıtıdır. Takt zamanı bulunurken kullanılan formül ise şu şekildedir:

cycle-g1

Takt Zamanı = Günlük Kullanılabilir Üretim Süresi / Müşteri Talebi

Takt time hesaplamada pay kısmında yer alan günlük kullanılabilir üretim süresi yemek ve molaların çıkıldıktan sonra kalan süreyi ifade etmektedir. Müşteri talebi ise müşterinin günlük olarak firmadan o ürünle ilgili istediği adedi içermektedir. Müşteri ile ilgili veri olması nedeniyle

Pitch Value (Pitch Değeri)

Müşteri ürün çeşidine göre adet yerine paket olarak geçtiğinde Pitch değeri hesaplanır. Pitch değeri hesabı formülü ise şu şekildedir:

Pitch değeri = Takt Zamanı * Bir Paketteki Parça Sayısı

cycle-g2

Cycle Time (Çevrim Zamanı)

Türkçesi çevrim süresi olarak çevrilen cycle time, bir ürünü prosesteki bir adımda tamamlanma süresini içermektedir. Çevrim zamanının her zaman takt zamanından düşük olması istenir. Çevrim Zamanı formülü şu şekildedir:

Çevrim Zamanı = Günlük Kullanılabilir Üretim Süresi / Üretilen Birim Sayısı

cycle-g3

Lead Time (Akış Zamanı)

Türkçesi akış süresi olup siparişten ürünün teslim edilmesine kadar zamanı içermektedir. Değer akış haritalamada temel noktalardan biri akış zamanını kısaltmaktır.

cycle-g4

Other Times (Diğer Zamanlar)

Bu zamanların dışında Nonvalue creating time denilen değer yaratmayan sürelerde müşteri için maliyet oluşturup değer yaratmayan faaliyetler için harcanan süredir. Value creating time (değer yaratan süre), müşterinin ödeme yapmak için razı olduğu ürünün üretim süresidir. İşleme süresi olarak çevrilen processing time, bir ürünün üretiminde harcanan süreyi içerir. Production Lead Time (üretim akış süresi) kapıdan kapıya olarak nitelendirilen süreyi kapsamaktadır. Order Lead Time (sipariş akış süresi), müşterinin ürünü sipariş etmesinden teslim alana kadar geçen süredir. Order-to Cash Time (siparişten tahsilat süresi), müşterinin siparişi almasından müşteriden paranın tahsil edilmesine kadar olan süreyi içermektedir.