0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Toplam Verimli Bakım Nedir?

Toplam verimli bakım (Total Productive Maintenance-TPM), Amerika’daki koruyucu bakım çalışmalarından (preventive maintenance) esinlenerek JIPM (Japan Institute Plant Maintenance) Başkanı Seichi Nakajima tarafından geliştirilmiştir. TPM, günlük yürütülen üretim aktivitelerinde, çalışanların hepsinin katılımını gerektiren, otonom bakımı öngören, arızaları önleyen, ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir bakım anlayışıdır. TPM’in ana amacı sıfır kayıplı, yüksek verimli ve kaliteli üretimi olup bunu yapabilmek için gerekli çalışmaları ve bu çalışmaları düzenli olarak yürütmeye yönelik araçları bütünleşik bir platform üzerinden yöneten sistemdir. Sıfır iş kazası, sıfır arıza, sıfır kusurlu ürün ve sıfır kayıp TPM’in temel hedefleridir.

tvb1

TPM aynı zamanda 16 büyük kayıbın (mudaların) önüne geçmeyi hedeflemektedir. 8 temel pillar içeren yapısıyla TPM’de mükemmel bir yapı oluşturma amaçlanmaktadır.

Toplam Verimli Bakımın Tarihçesi

figure_top_01

1950 li yıllarda başlayan arızi bakım faaliyetleri temelini oluşturmaktadır. Sonrasında arıza oluşmadan tedbirler alarak koruyucu bakım uygulanmıştır. 1957’de düzeltici bakım faaliyetleri uygulanmaya başlanmıştır. Düzeltici bakım arızaları önleyecek bir sistem kurmayı hedef alır. Ekipmanın geliştirilmesini ve arızaları yok etmeyi sağlayan bir yapı sunar. Aynı bakımın daha kolay yürütülmesini de sağlar. 1960’den itibaren Bakım önleme faaliyetleri olarak yani ekipmanı tasarım aşamasında bakımı önleyecek bir çalışmayı içerir. Bakım önleme ile ekipmanı bakım yapılmayacak bir şekilde güvenilirlik seviyesini arttırır. Tüm bu yürütülen çalışmaları üretken bakım tanımıyla ele alabiliriz. 1971 yılında NIPPON DENSE firması TPM faaliyetlerini ilk yürüten firmadır. JIPM tarafından ortaya konan TPM, sonrasında Toyota olmak üzere Japon firmalarında başarıyla uygulanmaktadır.

1980’lerde önleyici bakım yerini kestirimci bakıma bırakmıştır. Gelişmiş teknoloji yoluyla ekipmanı izleme ve elde edilen verileri analiz etmeye dayanır. Sinyaller yoluyla ekipman çalışırken ekipmanı teşhis etmeyi sağlar.

TPM-

Toplam Verimli Bakımın Faydaları

  • Maliyeti düşürmeyi sağlar.
  • Çalışma ortamını daha iyi bir ortam haline getirir.
  • Sıfır kazayı sağlar ve böylece çalışanların daha güvenli çalışmasını sağlar.
  • Müşteri memnuniyetini sağlar.
  • Arızalardan kaynaklı ve ürün hatalarının azalmasından kaynaklı verimlilik artışını sağlar.
  • Gecikmelerin önüne geçmeyi sağlar.
  • Temiz ve hijyen saçısından daha iyi ortam oluşturur.
  • Üretim esnekliğini sağlar.
  • Rakipler arasında rekabet avantajı sağlar.
  • Dünya çapında üretim yapan bir firma olmasını sağlar. Böylece firmanın itibarında belirgin bir artışı sağlar.