0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Yalın Altı Sigma Nedir, Nasıl Bir Uygulamadır?

Yalın 6 Sigma Nedir, Fazları Nelerdir, Nasıl Bir Uygulamadır? Sorularını yazımızda ayrıntılı olarak inceledik.

Yalın 6 Sigma Nedir?

Altı Sigma, mevcut ve elde edilebilir her türlü veriyi bilimsel yaklaşımlar kullanarak iyileştirmeleri sistematik hale getirmeyi hedefleyen proje odaklı bir ekip çalışmasıdır.

Projeler kuruluşun stratejilerine, maliyetlere ve müşteri beklentilerine odaklanır. Müşteri beklentileri sağlanarak maliyetleri azaltmayı hedefleyen kuruluşları Yalın Yönetimin mükemmellik arayışına götüren bir yönetim biçimidir.

Yalın 6 Sigma ‘nın Fazları

 • Tanımlama Fazı
 • Ölçme Fazı
 • Analiz Fazı
 • İyileştirme Fazı
 • Kontrol Fazı

Tanımlama Fazı:

 • Yalın 6 sigma’ya genel bakış (yol haritası)
 • Roller, DMAIC yaklaşımı
 • Hedef- verim
 • Firma stratejileri ve hedefler
 • KBF ağacı, Müşteri beklentileri
 • Proje seçimi ve tanımlama
 • Problem tanımı ve Proses haritası
 • Değer akışı haritalama (VSM)
 • Beyin fırtınası, Balık kılçığı diyagramı
 • Hata türü ve etkileri analizi (FMEA)
 • 5 why, Gemba, 6N1K
 • 5S, Görsel işyeri
 • Veri altyapısı

Ölçme Fazı:

 • Veri tipleri, Veri toplama
 • Veri ve performans ölçümü
 • Örnekleme, kitle, örnek
 • Örnek büyüklüğü ve güç
 • Hata terminolojisi
 • Dağılma ve DPMO
 • Normal dağılım ve hesaplamaları
 • Sigma seviyesi/UD sigma/KD sigma
 • MSA
 • Proses yeterliliği, yeteneği ve performansı

Analiz Fazı:

 • Temel analiz araçları, 6 sigma odağı
 • Veri analizi yol haritası
 • Grafikler
 • Güven aralıkları (Ortalama, Standart sapma, Z, Oran)
 • Blok analiz, Hipotez testler
 • Tukey testi ,Oran testleri
 • Korelasyon, Regrasyon
 • Binary lojistik regrasyon
 • ANOVA, Ki kare

İyileştirme Fazı:

 • SMED, 5S, Görsel işyeri
 • Değer akışı haritalama ( VSM )
 • DOE, Girdi seviyeleri ve girdiler
 • Filtreleme, Benzerlik
 • Çözünürlük, Bloklama
 • Deney risklerin tanımlanması
 • Deney tasarımı
 • Yaygın kullanılan tasarımlar
 • 2 Faktöriyel, Kesirli faktöriyel
 • EVOP, Karışım deneyleri
 • Cevap yüzey tasarımı (RSD)
 • PLEX
 • Verilerin toplanması ve analizi
 • Doğrulama denemeleri

Kontrol Fazı:

 • Hata önleme (POKA YOKE)
 • İPK (X-R, X-S, I-MR, P, NP, C, U, CUSUM, EWMA)
 • Kontrol planı
 • Hata türü ve etkileri analizi (FMEA)
 • Projelerin kontrol fazı sonrası takibi ve devir

Yalın Altı Sigma Nasıl Bir Uygulamadır?

İşte bu noktada Yalın Altı Sigma nedir diye sorulduğunda;

 • Firmanın amaç ve değerleriyle başlayan,
 • Yalın düşünceyi destekleyen,
 • Yalın yönetim anlayışı ile bütünleşen,
 • Değeri müşteri gözüyle tanımlayan,
 • İsraflara odaklanan,
 • Bilimden destek alan,
 • Veriyi bilgiye dönüştüren,
 • Değişkenliği azaltmayı hedefleyen,
 • Çalışanların katılımını gerektiren,
 • Ekip ruhunu aşılayan,
 • Çalışanlara da değer katan,
 • Sürekli iyileştirmeyi sistematik hale getiren,
 • Kalite, maliyet ve hıza aynı anda odaklı olan,
 • Koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefleyen,
 • Sadece bir performans ölçüm metriği değil, aynı zamanda bir yönetim modeli olan,
 • Sonuçları kalıcı olan,
 • geçici bir heves olmayan,

Stratejik bir araç, bir felsefe, bir verimlilik yönetimi diyebiliriz.