0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

IATF 16949 Revizyonu’na Geçiş Stratejisi

IATF 16949:2016 Revizyonu Otomotiv Sektörünün yeni kalite yönetim standardı, Uluslararası Otomotiv İş Gücü (IATF) tarafından yayınlandı. IATF TS 16949 ve IATF ISO 16949 olarak da bilinen bu yeni standart otomotiv sektörü tarafından uygulanacak bir standarttır. IATF 16949 bazı gerekliliklerden ve güncel olması için revize edildi.

IATF 16949 Revizyonu

1. ISO/TS 16949:2009’dan IATF 16949:2016’ya geçiş tetkiki için öngörülen en erken tarih nedir?

IATF 16949:2016’ya geçiş tetkikini (ilk tetkiki) gerçekleştirmek için öngörülen en yakın tarih 1 Ocak 2017’dir.

2. Geçiş stratejisi, firmanın transfer gerçekleştirmesinin ve IATF 16949’a geçiş tetkikinin aynı zamanda yapılmasının mümkün olmadığını belirtmektedir. ISO/TS 16949 belgesi olan bir firma yeni belgelendirme kuruluşuna transfer olup yeni kuruluşu tarafından ilk belgelendirme tetkiki alacak şekilde ilerleyebilir mi?

Eğer firma geçerli ISO/TS 16949 sertifikasına sahipse, Geçiş Stratejisinin amacı herhangi bir belgelendirme kuruluşunun, belgeli firmaları yeni müşteri olarak değerlendirmelerini engellemektir.
Eğer firma mevcut belgelendirme kuruluşu ile olan kontratını iptal ettiyse ve ISO/TS 16949:2009 belgesine artık sahip değil ise firma IATF tarafından tanımlanan yeni belgelendirme kuruluşuna transfer olabilir.

3. Firmaların, geçiş tetkiklerinden önce IATF 16949 kapsamında yönetimin gözden geçirmesi faaliyetini gerçekleştirmeleri gerekmekte midir?

IATF tarafından tanımlanan belgelendirme kuruluşunun geçiş tetkikinin gerçekleştirilmesinden önce firmanın yönetimin gözden geçirme faaliyetlerinin tüm şartlarının karşılandığını göstermesi gerekmektedir.
Bu gözden geçirme tamamıyla, IATF 16949:2016’ya göre gerçekleştirilmelidir. Fakat, geçiş tetkikleri zamanında ISO/TS 16949:2009 şartları ile uyumlu önceden gerçekleştirilmiş yönetimin gözden geçirilmesi faaliyetleriyle, IATF 16949:2016 ek şartları ile uyumlu yönetimin gözden geçirmesi faaliyetlerinin birlikteliği ile tetkik gerçekleştirilebilir.

4. Geçiş tetkiklerinden önce firmalar IATF 16949’a göre genel (sistemin tamamı)iç tetkik gerçekleştirmeli midir?

IATF tarafından tanımlanan belgelendirme kuruluşunun geçiş tetkikinin gerçekleştirilmesinden önce firmanın, IATF 16949:2016 şartlarına göre genel iç tetkik yaparak IATF 16949:2016’a uyumluluğunun karşılandığını göstermesi gerekmektedir.
Bütün sistemin IATF 16949:2016’ya göre tetkik edildiği gösterilmelidir. Fakat, geçiş tetkikleri zamanında ISO/TS 16949:2009 şartları ile uyumlu önceden gerçekleştirilmiş sistem tetkikleriyle, IATF 16949:2016 ek şartları ile uyumlu sistem tetkiklerinin birlikteliği ile gerçekleştirilebilir.

IATF 16949:2016 Korelasyon Matrisi Yayınlandı.
Matrise Ulaşmak İçin Tıklayınız.

5. Belgelendirme kuruluşlarının geçiş tetkikleri başlamadan ön tetkik yapmalarına izin verilmekte midir?

Hayır, izin verilmemektedir. Yine de belgelendirme kuruluşlarının tetkik başlangıcından önce firmalarda eksik olan tetkik planlama bilgilerini toparlamak ve gözden geçirmek için minimum 0.5 adam gün ek tetkik içermeleri gerekebilir.
iatf-16949

6. Belgelendirme Kuruluşlarının geçiş tetkikleri başlamadan önce Gap Analysis(Mevcut Durum analizi) yapmalarına izin verilmekte midir?

Hayır, izin verilmemektedir.

7. Kurumsal kapsamın bir parçası olarak her bir saha için dokuman gözden geçirmesi gerekli mi?

Evet, genel Kalite yönetim Sisteminin olduğu Kurumsal kapsamın parçası olsa bile her saha ilişkili gerekli dokumanı sağlamak zorundadır.

8. Firmaların geçiş tetkikinin ön koşulu olarak, IATF 16949 yeni süreçleri kapsamında 12 aylık veri toplamaları gerekecek mi?

Hayır, gerekli değildir.

9. Kurumsal Belgelendirme kapsamının parçası olan sahalar indirimler ( %20, %30, etc.) geçiş tetkiklerinde de söz konusu olacak mı?

Evet, geçiş tetkikleri yenileme tetkiklerinde gerçekleştirilen şartlarla aynı şekilde hesaplanacaktır.

10. Bir belgelendirme kuruluşu tetkikçisi yedi (7) adam günlük bir tetkik için görevlendirildiğinde, tetkik ardışık günler olarak mi gerçekleştirilmelidir? Örneğin; tetkik Pazartesi – Cuma ve diğer hafta Pazartesi – Salı şeklinde planlanabilir mi?

Eğer bir tetkikçi, beş adam günden fazla sürecek bir tetkik için görevlendirildiyse, firmanın tetkiki ardışık takvim günlerine göre planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. (IATF kuralları, bolum5.7). Ancak, geçiş tetkiki için, IATF firmanın tetkikinin ardışık iş günlerine göre planlanmasına ve gerçekleştirilmesine izin vermektedir.

11. Geçiş stratejisi koşulları geçiş tetkikleri sırasında birden fazla tetkikçinin katılımına izin vermektedir. Bu tetkikçiler daha sonraki gözetim tetkiklerine de katılmaya devam edebilirler mi?

Geçiş tetkikini yürüten tetkikçi ekibi üyelerinden birinin daha sonraki devam eden gözetim tetkiklerine tetkik takım üyesi olarak katılımına izin verilmektedir.

12. İlgili üretim sahasındaki geçiş tetkikinden önce IATF 16919 geçiş tetkikini tamamlamamış uzaktan destek fonksiyonu için tamamlanan Gap Analysis (Mevcut Durum analizi) ve detaylandırılmış aksiyon planını gözden geçiren belgelendirme kuruluşu tetkikçisinden beklenti nedir?

Beklenti, müşterinin belgelendirme kuruluşu tetkik ekibine mevcut ve revize edilmiş aksiyon planını (örneğin; zaman planı, atanan sorumluluklar ve tamamlama durumu) da içeren fark analizi dokümanının kopyasını sağlamasıdır. Bu bilgi belgelendirme kuruluşu tetkikçisi tarafından tetkik kayıtları ile beraber tutulmalıdır. Bu, uzak destek konumunun IATF 16949 standardı tarafından bilinirliğinin, yeni gereksinimler doğrultusunda mevcut sistem analizinin tamamlandığının ve farkları kapatmak için aksiyon planının uygulanmakta olduğunun kanıtı olarak kabul edilebilir. Bu bilgi IATF 16949 belgesinin üretim sahasına verilip verilmeyeceği kararı verilirken, belgelendirme karar fonksiyonunu desteklemek için gereklidir.

13. IATF 16949 geçiş tetkiki esnasında ortaya çıkan bir ya da daha fazla uygunsuzluk gerekli zaman kapsamı içerisinde kapatılamaz ya da %100 çözümlenemez ise mevcut ISO/TS 16949:2009 sertifikasına ne olacak?

Belgelendirme kuruluşu IATF kuralları, bolum 5.11 içerisinde yer alan bütün gereklilikleri yerine getirmelidir. Bu durumda, geçiş tetkiki “başarısız” olarak değerlendirilmeli ve IATF veri tabanı buna göre güncellenmelidir. Belgelendirme kararı olumsuz olmalıdır, bunun anlamı firmanın ISO/TS 16949:2009 belgesi geri alınmış olup, müşteri ilk belgelendirme tetkiki ile prosese yeniden başlamalıdır.

14. Firma daha önce ISO 9001:2016 ve ISO/TS 16949:2009’a göre belgelendirildiyse, geçiş tetkiki esnasında adam gün sayısında azaltmaya gitmek mümkün mü?

Bu durumda, geçiş tetkiklerinde daha fazla azaltma söz konusu değildir. Mümkün olabilecek tek azaltma eğer müşteri ISO 9001:2015’den IATF 16949’a yükseltilme ile mümkündür. Bu durum, başlangıç aşamasında 2 adam gün olmak üzere %30 azaltmadır.

15. Belgelendirme kuruluşu ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 ek şartları için ayrı tetkikler gerçekleştirebilir mi?

Hayır, izin verilmemektedir. IATF 16919 tek başına bir KYS standardı olarak değerlendirilmemelidir. ISO 9001:2015’e ek olarak algılanmalı ve tamamlayıcı olarak kullanılmalıdır.

16. Geçerli ISO/TS 16949 sertifikası olan bir firmanın 1 Ekim 2017’den sonra özel bir tetkike (IATF kuralları, bolum 7.2) gereksinimi olursa bu özel tetkik ISO/TS 16949’a göre mi yoksa IATF 16949’a göre mi yönetilecek?

Özel tetkikin kapsamı kurulusun hâlihazırda sertifika aldığı standarda göre olacak. Bu durumda, özel tetkikin kapsamı ISO/TS 16949’a dayalı olarak gerçekleştirilecek.

17. Eğer firma yeni belgelendirme kuruluşu ile iş alan(lar)ının geçişi için sözleşmeyi imzaladıysa, 10 Ağustos 2016’da “revize edilmiş geçiş stratejisi” yayınlanmadan önce, bu olağan dışı koşul için firmanın ISO/TS 16949:2009’dan IATF 16949’a geçiş yapmasına ve aynı zamanda geçiş tetkiki yapılmasına izin verilecek mi?

Mevcut belgelendirilmiş firmanın IATF 16949’a geçiş tetkikinin kurulusun mevcut belgelendirme kuruluşuyla gerçekleşmesi sadece ISO/TS 16949 belgelendirmesinin daha önce bu firma tarafından gerçekleştirilmiş olmasıyla mümkündür. Ancak, IATF farkındadır ki, sözleşmeler 10 Ağustos 2016’da revize edilmiş geçiş stratejisi yayınlanmadan önce imzalanmış olabilir. Bu olağanüstü durum için, firmaların yeni belgelendirme kuruluşuna geçiş proseslerine devam etmelerine ve IATF 16969 geçiş tetkikine sahip olmalarına izin verilmektedir.
Bu durumda, geçiş tetkikinin tüm gereklilikleri uygulanmalıdır, ancak, tetkik gün sayısı yeniden belgelendirme tetkikine değil, seviye 2 tetkikine göre ayarlanmalıdır. Belgelendirme kuruluşunun geçiş tetkiki öncesinde Gözetim ofisinden onay alması gerekmektedir ayrıca feragat talebinin sözleşmenin 10 Ağustos 2016’dan önce imzalandığını gösteren uygun kanıtı içermesi gerekir. Belgelendirme kuruluşu bu tetkiki geçiş tetkiki olarak girebilir. Giriş sırasında, IATF veri tabanındaki önceki IATF numarasının ve feragat numarasının girilmesi gerekir.