0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
Hipotez Testleri Eğitimi

Hipotez Testleri Eğitimi

Eğitimin Hedefi

İş dünyası, doğruluğu bir test ya da sınama ile analiz edilmeye muhtaç öngörüler ve tahminler ile doludur. Bu öngörülerin ve tahminlerin doğruluğunu bilimsel yollarla test etmek isteyen kuruluşlar Hipotez Testlerine ihtiyaç duyarlar. Hipotez testi; mevcut veri setlerinin istenilen değerler ve/veya gruplar ile kıyaslanmasında kullanılan ve yaygın bir uygulama alanı olan bir dizi istatistiksel testlerdir.

Hipotez testi eğitimi; orta ve ileri düzey Hipotez Testlerinin teorisini katılımcılara aktararak bu testleri kendi işlerinde etkin bir şekilde nasıl kullanabileceklerini öğretmeyi amaçlar.

Eğitimin Kapsamı

 • Hipotez testleri ile ilgili kavramlar
 • Veri tipleri
 • Serbestlik derecesi,
 • Hipotez test yol haritası
 • Ortalamaların karşılaştırılması
 • Varyansların karşılaştırılması
 • Oranların karşılaştırılması
 • t testleri
 • ANOVA testi
 • Çok değişkenli varyans analizi (Multivariate ANOVA-MANOVA)
 • Kovaryans analizi (ANCOVA)
 • Ki-Kare Testi
 • Uygulamalar ve örnekler
 • Kullanım alanları

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşilkuşak, karakuşak adayları ve veri değerlendirmesi yapacak kişiler. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

Hipotez testi eğitimi için Temel istatistik ön bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

1 – 2 gün.

Açıklama

Hipotez testi eğitiminin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Bu eğitim Yalın 6 Sigma yaklaşımının eğitimlerinden biridir. Yalın 6 Sigma konusunu incelemek için burayı tıklayabilirsiniz. Ayrıca eğitimleri online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için lütfen bu burayı tıklayınız. Bu eğitimi, yalın 6 sigma yeşil kuşak online eğitimi içerisinde de alabilirsiniz. Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Online Eğitimi fazlara bölünerek de sunulduğu için Analiz fazında bu analizleri bulabilirsiniz.

Hipotez Testleri eğitimi tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak Eğitimi

İlgili Konular