0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
ISO 50001 İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Hedefi

İç tetkikler; kuruluş içinde ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini tetkik etmek ve raporlamak için gerekli olan yönetim araçlarından birisidir. Aynı zamanda, ISO 50001:2018 standardının da bir şartıdır. Etkin bir enerji yönetimi için, kuruluşu sistematik ve şeffaf bir şekilde tetkik etmek gerekir. ISO 50001 iç tetkikçi eğitimi katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • kuruluşunun ve/veya tedarikçisinin Enerji Yönetim Sistemi’ ni tetkik edebilmek,
 • kendi işlerini yaparken tetkikçi gözüyle bakabilmek,
 • Enerji Yönetim Sistemi’ni iyileştirebilme yetkinliğini kazandırmak.

Eğitimin Kapsamı

 • ISO 50001:2018 standardı şartlarının gözden geçirilmesi
 • İç tetkike giriş
 • ISO 19011 tetkik kılavuzu
 • Tetkik türleri
 • Tetkik aşamaları:
 • Planlama
 • Hazırlık
 • Uygulama
 • Raporlama
 • Takip ve kapatma
 • Tarafların görev ve sorumlulukları
 • Tetkikçinin sahip olması gereken özellikler
 • Tetkik sırasında karşılaşılan olası durumlar ve sürprizler (çeşitli uygulamalar ile anlatılır ve filmler ile gösterilir)
 • Sınav

Kimler Katılmalı

Kuruluş içi Enerji Yönetim Sistemi tetkiklerinden etkilenen taraflar (yöneticiler, tetkikçiler, tetkik edilenler). (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

ISO 50001 iç tetkikçi eğitimi için ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standardı şartları ön bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

2 gün.

Açıklama

ISO 50001 iç tetkikçi eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda başarı veya katılım belgesi verilir. Başarı belgesi için eğitim sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gerekir.

ISO 50001 eğitimi Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001 2018 temel eğitimidir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı hakkında deatylı bilgi alabilmek için ISO 50001 i tıklayınız. Bu tür eğitimleri online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için lütfen Sigma Akademi yi tıklayınız.

Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001:2018) İç Tetkikçi Eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 50001 Eğitimi