0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
/assets/images/education-pages/9000-1-900x286

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Firmalar düşük maliyet, hızlı teslimat ve yüksek kaliteyi hedeflerken Tedarik Zinciri Yönetimine başvururlar. Bu hedefleri Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) ile ilişkilendirmek gerekir. Tedarik Zinciri Yönetimi, hammaddelerin tedarikçiden alınıp firma tarafından ürün ve hizmete dönüştürüp müşteriye gidene kadar tüm adımlarını içermektedir.

Tedarik Zinciri Yönetimi ile iş süreçlerinin birbirleriyle entegrasyonu sağlanarak müşteri memnuniyeti ve rekabet üstünlüğü oluşturmaktadır.
Bu eğitim katılımcılara, Tedarik Zinciri Yönetimini öğretmeyi amaçlar.

Eğitimin Kapsamı

 • Lojistik ve Lojistik Yönetimi Kavramları
 • Tedarik Zinciri (TZ) ve Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) Kavramları
 • Lojistik Yönetimi ve TZY Arasındaki Farklar
 • Tedarik Zinciri Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
 • TZY Amacı ve Önemi
 • TZY nin Avantajları ve Zorlukları
 • İçsel ve Dışsal TZY
 • TZ Karmaşıklığı
 • TZY nin Performans Değerlendirmesi
 • TZY nin Önemli Parametreleri
 • TZY 3A İlkeleri
 • TZY Bileşenleri
 • Kamçı Etkisi
 • TZY nde Satınalma ve Örgütsel İlişkiler
 • TZY Sisteminin Önemli Parametreleri
 • Yeşil TZY
 • Tedarikçi Seçim Kriterleri
 • Tedarik Zinciri Riskleri
 • Talep Tahmini
 • TZY İş Süreçleri
 • SCOR Modeli
 • TZY de Kullanılan Yazılımlar
 • Lojistik Köyleri

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, satın alma, satış, lojistik ve depo bölümünde çalışan kişiler. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

Tedarik Zinciri Yönetimi eğitimi için ön bilgi gerekmemektedir.

Eğitim Süresi

2 gün.

Açıklama

Tedarik Zinciri Yönetimi eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Tedarik Zinciri Yönetimi eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 9001 Temel Eğitimi