ISO 14001 Eğitimi

ISO 14001 Eğitimi

Genel Katılıma Açık Webinar Eğitim Tarihlerimiz

ISO 14001:2015 Temel Eğitimi
>>12 Mart 2022 (Cuma) / 09:00 – 12:30

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) Temel Eğitimi

Eğitimin Hedefi

“Sürdürülebilir Kalkınma” için “Sürdürülebilir Çevre”ye ihtiyacımız vardır. Sürdürülebilir bir çevre için kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması esastır. 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşların çevresel etkilerini minimize etmek için oluşturulmuş bir dünya dilidir. ISO 14001 eğitimi; çevresel etkilerimizden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için toplumsal bir farkındalık yaratmayı ve kuruluşlarında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni kuracak/güncelleyecek, uygulayacak ve/veya geliştirecek olan katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • Çevre Yönetim Sistemi’nin temel tanımlarını, çevre mevzuatı ve ilkelerini kavramak,
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin şartlarını doğru anlamak ve doğru yorumlamak,
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini örnekler ile görmek,
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanmasında ne tür yanlışlıkların yapılabileceğini bilmek.

Eğitimin Kapsamı

 • Giriş
  • Sürdürülebilir çevre
  • Atıklar
  • Çevre mevzuatı
 • Kapsam
 • Referanslar
 • Terimler / tarifler
 • Kuruluşun bağlamı
 • Liderlik
 • Çevre Yönetim Sistemi için planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans değerlendirme
 • İyileştirme
 • Grup çalışmaları
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin diğer yönetim sistemleri ile etkileşimi
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulmasında ve uygulanmasında dikkat edilecek
  hususlar
 • Ekler

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, çevreyi etkileyen faaliyetlerde görev alan
mühendisler, uzmanlar ve çalışanlar. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

ISO 14001 eğitimi için ön bilgi gerekmemektedir.

Eğitim Süresi

1 veya 2 gün.

Online ISO 14001 Eğitimi

Açıklama

ISO 14001 eğitimin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001  2015 eğitimi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi temel eğitimidir. Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 2015 hakkında detaylı bilgi almak için ISO 14001 i tıklayınız. Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 2015 eğitimi ve daha fazla eğitimi online olarak alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için Sigma Akademi yi tıklayınız

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) Temel eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.