ISO 9001 Eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Rekabet ve Yönetim Sistemleri

ISO 9001 Danışmanlığı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve rekabet ilişkisine bakacak olursak; son yıllarda yaşanan olağanüstü değişiklikler sonucu dünya küçüldü ve tek pazar haline geldi. Her türlü ürün dünyanın farklı noktalarında üretilir ve tüketilir oldu. Bu da global üretimi, global tüketimi ve global rekabeti getirdi. Aynı ürünler çok farklı ülkelerde üretilir ve tüketilir oldu. Farklı ülkede milyonlarca firma birbirlerinin rakibi oldu.
Dünya hızla değişiyor, bu değişimi görebilen ve ayak uydurabilen yöneticiler, kendi kuruluşlarını bu değişime hazırlayarak bu global rekabette avantaj sağlıyorlar.

Böyle bir dünyada rekabet edebilmeleri için kuruluşlar;

 • Müşterinin istediği KALİTE üretmeli ve daha da önemlisi sürekliliğini sağlamalıdır,
 • Rekabet edebilir bir MALİYETTE üretmelidir,
 • ZAMANINDA pazara sunmalıdır.

Bu hedefleri başarmak isteyen kuruluşlar öncelikle “Yönetim Sistemlerini” anlamalıdırlar ve uygulamalıdırlar. En iyi başlangıç ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ dir. ISO 9001 yönetim sistemlerinin temelini oluşturur.

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentilerini karşılayan ürünü/hizmeti üretmek ve daha önemlisi sürekliliğini sağlayarak rekabet üstünlüğü yaratmak isteyen kuruluşlara yardımcı olur.

9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ilk hali 1987 yılında yayınlanmıştır, bu tarihten itibaren dünyada en çok ilgi duyulan ve uygulama alanı bulan uluslararası standart haline gelmiştir.

Neden ISO 9001:2015?

 • Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
 • Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.
 • Müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.
 • Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.
 • Ürün kalitesinin sürekliliğini sağlar.
 • Müşteriyi etkileyen faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlar.
 • Kuruluşun iç iletişimini arttırır.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.
 • Müşterilerde güven duygusunu arttırır.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmeyi sağlar.
 • Rekabet gücünü arttırır.

Kalite Yönetim Prensipleri

ISO 9001 Danışmanlığı

Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir. Başarı, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer.

ISO 9001 standardı bütün dünyada kalite yönetim sistemi modeli olarak uygulanmakta olan uluslararası bir standarttır.

Bu standardın oluşturulmasında aşağıda verilen Kalite Yönetim Prensipleri dikkate alınmıştır.

1. Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır. Bu nedenle kuruluşlar, mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını karşılamalı ve müşteri isteklerini aşmaya istekli olmalıdır.

2. Liderlik: Liderler, kuruluşta amaç ve yönetim birliğini oluşturur. Liderler, kuruluşun hedeflerine ulaşılması için çalışanların tam katılımının sağlandığı kuruluş içi ortam oluşturmalı ve sürdürmelidirler.

3. Çalışanların Katılımı: Her seviyedeki çalışanlar kuruluşun temelini oluşturur. Onların tam katılımı, yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını sağlar.

4. Proses (Süreç) Yaklaşımı: İstenen sonuca faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiğinde daha verimli olarak ulaşılır.

5. Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesinde kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunur.

6. Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun sürekli hedefi olmalıdır.

7. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar verilerin ve bilginin analizine dayanır.

8. Karşılıklı Yararlar Sağlayan Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine bağımlıdır. Karşılıklı yararların gözetildiği bir ilişki her iki tarafın da değer yaratma yeteneğini arttırır.

Kalite Yönetim Sistemi İle İlgili Makaleler

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi revizyonu ile ISO 9001 günümüz koşullarına uygun hale getirilerek,risk temelli düşünce altyapısına kavuşmuştur. Sigma Center uzman ekibiyle risk temelli düşünce yaklaşımının firmanıza öğretilmesi ve benimsetilmesi ile sisteminizin revizyona uygun hale getirilmesini sağlayabiliriz. Detaylı bilgi için…

ISO 9001:2015 Revizyonu ve Kuruluşlar

ISO 9001:2015 Revizyonu ve Kuruluşlar

ISO 9001:2015 revizyonu, ISO 9001:2015 iş hayatımıza birçok yenilikler getiriyor, bu yeniliklerle ilgili gerçekleştirdiğimiz röportajımızı ilginize sunuyoruz. Detaylı bilgi için…

ISO 9001:2015 Standardında Proses Yaklaşımına Genel Bakış

ISO 9001:2015 Standardında Proses Yaklaşımına Genel Bakış

Bu standart, müşteri şartlarını karşılayarak müşteri memnuniyeti sağlamak için, KYS’nin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesi aşamasında proses yaklaşımının uygulanmasını teşvik eder. Proses yaklaşımının uygulanması için özel şartlar bu standardın 4.4. maddesinde verilmiştir. Detaylı bilgi için…

Nasıl Tetkikçi Olunur?

Nasıl Tetkikçi Olunur?

Yönetim sistemleri konusunda tetkik yapanlara tetkikçi denir. İngilizce auditor kelimesinin karşılığı olan tetkikçi tabiri yerine ülkemizde bazı kuruluşlar “denetçi” tabirini de kullanmaktadır. Ben ISO standartlarını ülkemizde yayınlamaktan sorumlu olan TSE’ nin yaptığı çevirilerde tetkikçi tabirinin kullanması ve ayrıca kanaatimce auditor kelimesinin karşılığı olarak daha uygun olduğunu düşündüğüm için “tetkikçi” tabirini kullanıyorum.  Detaylı bilgi için…

Değişim Kaçınılmazdır

Değişim Kaçınılmazdır

Değişim yönetiminde başarının anahtarı uyum sağlama becerisidir. Eğer siz de değişim sürecini yaşayanlardansanız, bunun insanlar arasında birer birer gerçekleştiğini bilirsiniz. Eğer insanları bireysel olarak değiştirebilirseniz, değişimi başarıyla yönetebilirsiniz. Kendilerini oluşturan insanlar değiştiği zaman, işletmeler de değişir. Detaylı bilgi için…

Hizmetlerimiz

Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

ISO 9001 standardı, terzi işi kalite yönetim sistemi için geliştirilmiş iyi bir kumaştır, konfeksiyon üretimine uygun değildir. Bu kumaşı bir kuruluşun bünyesine uygun olarak tasarlamak, kesmek ve dikmek ustalık gerektirir.

Eğer kuruluşunuzun amaçları arasında;

 • İyi bir ISO 9001 sistemi kurmak,
 • Mevcut ISO 9001 sistemini iyileştirmek,

varsa lütfen bizimle temasa geçiniz. Uzmanlarımız size özel ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlığı ve yol haritası hakkında sizi bilgilendirsin.

Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Eğitim Takvimi
SigmaAkademi Online Eğitimler
Kalite ve Yalın Posterleri