Süreç Yaklaşımı

Süreç; kaynakları kullanan ve girdileri çıktılara dönüştürmek amacıyla yönetilen bir faaliyetler olarak adlandırılabilir. Faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetildiğinde istenen sonuca daha verimli olarak ulaşılır.

Süreç Yaklaşımı, kuruluşun misyon, vizyon ve değerleri ile örtüşen, bu değerlere uygun bir şekilde yapılandırılmış süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin ve ilişkilerinin en azından aşağıdakileri kapsayacak şekilde analiz edilmesidir.

 • Her bir sürecin amacının belirlenmesi
 • Her bir sürecin sahibinin belirlenmesi
 • Her bir sürecin sorumlularının belirlenmesi
 • Her bir sürecin kaynaklarının belirlenmesi
 • Her bir sürecin müşterilerinin ve tedarikçilerinin belirlenmesi
 • Her bir sürecin faaliyetlerinin belirlenmesi
 • Her bir sürecin girdilerinin belirlenmesi
 • Her bir sürecin çıktılarının belirlenmesi
 • Her bir sürecin dokümante bilgilerinin belirlenmesi
 • Her bir sürecin riskleri ve fırsatlarının belirlenmesi
 • Her bir sürecin hedeflerinin belirlenmesi
 • Her bir sürecin performans göstergelerinin belirlenmesi

Süreç Yaklaşımı’nın amacı, süreçler üzerinde sürekli kontrol sağlamaktır.